NHO Service og Handel

Innhold

Resultatet av oppgjøret 2019

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Penger

Her er oversikt over resultatet av mellomoppgjøret 2019 for de ulike overenskomstene i NHO Service og Handel.

LO, YS og NHO er enige om lønnsreguleringen i mellomoppgjøret. Det ble gitt 2,50 kr. i generelt tillegg til alle. Tariffavtaler som har en snittlønn på under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn får et lavlønnstillegg på kr 2,00 som kommer i tillegg til det generelle tillegget. For avtaler som ligger under 90% blir derfor tillegget fra mellomoppgjøret 4,50 kroner. Tilleggene gis fra 1. april. Det skal imidlertid ikke betales noe før oppgjøret er vedtatt. Vedtakelsesfristen er satt til 23. april 2019. Lokale forhandlinger bør også utstå til etter at vedtakelsesfristen er ute. Det vil bli sendt ut mer informasjon inkl. nye satser på de overenskomstene hvor det er aktuelt.

Mange av våre avtaler har garantiordninger som kommer i tillegg til de sentrale tilleggene. Dette tillegget gis fra det tidspunkt som er bestemt i overenskomsten, se under.

Avtaler som får kr 2,50 i generelt tillegg:
 • Ambulansefirmaer
 • Tannteknikeroverenskomsten
 • Pleie- og omsorgsoverenskomsten
 • Frisøroverenskomsten
 • Avtale 453
Avtaler som får kr 2,50 i generelt tillegg og lavlønnstillegg på kr 2 (samlet tillegg på kr. 4,50):
 • Vekteroverenskomsten
 • Butikkoverenskomsten
 • Parkeringsselskaper
 • Renholdsoverenskomsten
 • AMB-overenskomsten
 • Riksavtalen
 • Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
 • Bensinstasjonsoverenskomsten
Kronetillegg som følger av garantiordninger i overenskomstene:
 • Renholdsoverenskomsten kr 1,73 fra 1. mai 2019
 • Riksavtalen kr 1.75 (37,5t), nærmere informasjon om hvordan dette skal utbetales kommer senere. 
 • Parkeringsoverenskomsten kr 1,47 fra 1. april 2019
 • Tunnel, bom, bro kr 6,26 fra 1. april 2019
 • Grossistavtalen kr. 3,11 fra 1. februar 2019

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!