NHO Service og Handel

Innhold

Brudd i forhandlingene

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

håndtrykk

Ole Erik Almlid og Hans-Christian Gabrielsen. Kravoverlevering 2019

Det er brudd i forhandlingene i mellomoppgjøret mellom NHO og henholdsvis LO og YS. Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter om å holde seg orientert om forhandlingene på våre hjemmesider.

Brudd i tarifforhandlingene mellom LO, YS og NHO, torsdag kveld gjør at oppgjøret gå til mekling. Mekling avsluttes søndag 31. mars kl. 00.00 og en eventuell konflikt kan tidligst starte mandag 1. april.

NHO Service og Handel viser til heftet "Tariffoppgjøret og bedriften" og "Når bedriften rammes av konflikt" for mer informasjon om mekling og evt. meklingsbrudd. Ved brudd i forhandlingene vil NHO sende ut mail til alle tariffbundne bedrifter med mer informasjon.

Permitteringer

En mulig konflikt kan bety at bedriften ikke får sysselsatt sine medarbeidere på en rasjonell måte.  Disse kan i så fall permitteres, jfr. Hovedavtalens § 7-1 nr 1.  Også konflikt i en annen bedrift kan medføre at bedriften må permittere. For å kunne benytte permittering, må bedriften drøfte situasjonen med de tillitsvalgte og varsle medarbeiderne med 14 dagers frist. I dette tilfellet åpner Hovedavtalen for at varsel kan gis selv om det ikke er fastslått at det blir konflikt.

Drøftinger med tillitsvalgte

Vi anbefaler at bedriftene snarlig gjennomfører drøftinger med de tillitsvalgte og gir varsel om betinget permittering. Se Permittering grunnet streik

Ansatte, som er midlertidig fraværende, varsles på hensiktsmessig måte, for eksempel oppslag på intranett.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!