NHO Service og Handel

Innhold

Slik søker du disp. fra streik

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

streik

Det kan blir streik fra 1. april. Her er det du trenger å vite om du skal søke dispensasjon.

Helgen 30. og 31. mars skal det mekles i mellomoppgjøret mellom LO/YS og NHO. I et mellomoppgjør er det kun lønnsjusteringer det skal forhandles om. Dersom partene ikke skulle bli enige, kan det bli streik fra 1. april 2019. Dersom bedriften vurderer at en streik vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan det sendes en søknad om dispensasjon fra streiken. Vi gjør oppmerksom på at det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon. Det er bare ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, at det unntaksvis og i særlige tilfeller kan være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.  

Dispensasjon kan kun innvilges dersom LO/YS og NHO er enige. En anbefaling fra tillitsvalgte eller landsforening er ikke bindende for LO/YS og NHO.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranse­forhold mellom bedriftene.

Søknaden må ha følgende opplysninger:
  • Overenskomstens navn og/eller nummer.
  • Hvilken landsforening bedriften er medlem i.
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse.
  • Hvilke arbeidsoppgaver og eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for – vær så konkret som mulig.
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet).

Søknadene sendes til dispensasjon@nho.no

Søknadene vil ikke bli behandlet før plassfratredelsen/streikeuttaket foreligger den 27. mars.
Eventuelle spørsmål kan rettes NHO Service og Handel:
Tarifftelefon: 917 10 213
Epost: advokat@nhosh.no 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!