Enighet om ny AIB-overenskomst

tariff

Ved midnatt torsdag 1. oktober kom Fellsforbundet og NHO Service og Handel til enighet om ny AIB-overenskomst. Partene er enige om at overenskomsten skal endre navn til AIB-overenskomsten.

Se protokollen her (pdf)

Det skal med virkning fra 1. april 2020 gis et generelt tillegg på kr. 0,50. Videre skal det med virkning fra 1. november gis et AIB-tillegg på kr. 1,50. Partene ble også enige om å øke overenskomstens satser med virkning fra 1. november 2020. Herunder økes minstelønnssatsene til:

  • Kr. 174,67 for fagarbeidere
  • Kr. 163,60 for Spesialarbeidere
  • Kr. 152,57 for Hjelpearbeidere

Fellesforbundet og NHO Service og Handel er enige om at det skal nedsettes et utvalg for neste tariffperiode som skal vurdere behovet for å gjennomføre ytterligere revisjoner av avtalen. Partene er enige om at utvalget skal gå gjennom overenskomsten og se om det er grunnlag for å rydde og forenkle, og også se på særskilte bestemmelser.

Et utvalg skal også se på hvorvidt det skal inntas en bestemmelse om likebehandling av forskuttering av sykepenger i overenskomsten. For andre ansatte enn VTA-ansatte er partene enige om at frontfagsresultatet vedrørende likebehandling av forskuttering av sykepenger skal inntas i overenskomsten ved oppgjøret i 2022, med mindre det gjennom utvalgsarbeidet kan synliggjøres det vil være vesentlig vanskeligere å praktisere likebehandling for bedrifter bundet av AIB-overenskomsten enn for andre bedrifter.

Resultatet av forhandlingene skal undergis uravstemning hos Fellesforbundet. Ingen tillegg skal utbetales før resultatet av uravstemningen er klart. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon til våre medlemmer.

Protokollen
Tabell
Tariff-brev

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt