Avtale med Handel og Kontor er vedtatt

Nyhet, Lønn og tariff, Handel

Publisert

to ledere

Adm. dir. i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor.

Avtalen mellom Handel og Kontor og NHO Service og Handel ble vedtatt 16 desember. Handelsoverenskomsten gjelder for ordinære handelsvirksomheter og netthandel.

Handel og Kontor i Norge og NHO Service og Handel og har 1. desember 2020 forhandlet ferdig Handelsoverenskomsten for perioden 1.8.2020-31.3.2022. Oppgjøret er nå vedtatt.

Resultatet fra forhandlingene er følgende:

Overenskomsten punkt 3.9.1 (UB-tillegg)

Det er gjort endringer for tillegg for lørdag og søndag. Det gjelder både innslagspunkt og satser:

Lørdag:  
Etter kl. 13.00: kr 45,- per time (uendret) 
Etter kl. 15.00: kr 55,- per time (nytt innslagspunkt og ny sats) 
Etter kl. 18.00: kr 110,- per time (ny sats) 

Søndag:  
Hele døgnet: kr 110,- per time (ny sats).  

  • Den såkalte 12-timersregelen er fjernet. Dette medfører at også arbeidstakere med kortere arbeidstid enn 12 timer per uke skal ha UB-tillegg.  
  • Ferievikarer vil ikke omfattes av UB-ordningen, og disse vil ikke krav på tillegg.  

Ovennevnte endringer i punkt 3.9.1 har virkning fra 1. januar 2021

Overenskomsten punkt 3.12 

Matpengesatsen er økt til kr. 90,-  

Overenskomsten § 8 om forskuttering av sykepenger

Bestemmelsen er endret i tråd med det som er avtalt i frontfaget. Dette medfører at det ikke er anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. 

Handelsoverenskomsten ligger på lovdata.no. Ovennevnte endringer vil bli implementert i avtalen og publisert i starten av januar 2021.

Protokollen

Handeloverenskomsten ble etablert i juni i år. Handel og Kontor og NHO Service og Handel ønsket med dette å skape en ny og moderne avtale for handelssektoren som tar inn over seg utviklingstrekk i bransjen. Se mer her 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt