Enige om renholdsoverenskomsten

Nyhet, Lønn og tariff, Drift og Service, Renhold

Publisert

renholder

NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble onsdag kveld enige i forhandlingene om renholdsoverenskomsten.

Hovedpunkter i avtalen:
  • Tillegg per time på kr. 3,73 fra 1. september 2020. Dette inkluderer et garantitillegg på kr. 1,73 kr.
  • Timelønnssatsene endres tilsvarende.
  • Fagbrevtillegget økes med kr. 0,50 til kr. 13 per time
  • Nattillegget øker med kr. 1,- til kr. 27 per time
  • Matpengesatsen økes til kr. 90,-
  • Ny bestemmelse om reisetid: Reisetid mellom ulike oppdrag som følger rett etter hverandre i tid skal enten regnes inn i arbeidstiden, lønnes særskilt for den tiden som medgår til forflytning eller regnes inn i rammetimetallet. Dette gjelder senest fra 1. januar 2022.
  • Bestemmelse om forskuttering av sykepenger i henhold til frontfaget (og tilnærmet alle ferdigforhandlede tariffavtaler i NHO-systemet) med virkning fra senest 1. januar 2022.
  • Det er også gjort noen endringer i tekst med tanke på forenklinger og presiseringer
Vedtakelsesfristen er satt til 23. desember 2020

Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt. Det foretas ingen omregning eller etterbetaling av ulike tillegg i bedriften før vedtakelsen. Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt