Standardoverenskomsten er vedtatt

tariff plakat

NHO har  forhandlet med Handel og Kontor og kommet til enighet om om endringer i Standard­overenskomsten. Overenskomsten ble vedtatt av HK den 13.11.20.

Resultatet av forhandlingene er følgende endringer i overenskomsten:

§ 12.5 Matpenger
Beløpet endres til kr 90,-.
Dette beløpet er endret tilsvarende i andre tariffavtaler.

Lønnsregulering
Det gis et generelt lønnstillegg til alle på kr 0,50 per time fra 01.04.2020.
Dette er tilsvarende det generelle tillegget i frontfaget i år.

Nye garantilønnssatser fremgår av bilag 1 i tabellen under, og inkluderer det generelle tillegget.

Bilag 1 – Nye lønnssatser gjeldende fra 1. april 2020
Lønnssatsene er regulert i tråd med lønnsutviklingen innenfor avtaleområdet.

Last ned bilag 1 her.

Andre forhold
Handel og Kontor ønsket forsterket regulering av likestillingsarbeidet i bedriftene. Vi ønsket ikke å ta inn nye bestemmelser i avtalen, men har tatt inn følgende tekst i protokollen:

Likestilling
HK og NHO understreker viktigheten av aktivt og målrettet arbeid for likestilling og for å hindre diskriminering. HK og NHO minner partene lokalt om viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskriminerings­loven.

Utvalgsarbeid
I og med at NHO ikke ønsket å imøtekomme HKs krav om endringer i lønnsbestemmelsene, ble vi enige om å arbeide sammen med HK for å gjennomgå lønns- og forhandlings­bestemmelsene i avtalen før neste tariffoppgjør i 2022.

Det ble også satt ned et utvalg for å gjennomgå kompetanseutvikling i lys av bedriftenes behov og samfunns­utviklingen generelt, og hvordan man kan øke oppmerksomheten ytterligere rundt kompetanseutvikling i bedriftene. Dette arbeidet skal også være ferdig før tariffoppgjøret i 2022.

NHO vil selvsagt gå seriøst inn i utvalgsarbeidet med HK, men det ligger ingen forpliktelser til å gjøre endringer som følge av arbeidet.

Avstemming
HKs medlemmer skal stemme over resultatet innen 13. november.

De av NHOs medlemmer som ønsker å stemme NEI til resultatet, kan gjøre dette per e-post til forhandlinger@nho.no. Bedrifter som ikke avgir stemme anses for å ha godtatt resultatet.

Lokale forhandlinger
Lokale forhandlinger må ikke avsluttes før avtalen er vedtatt. NHO vil gi nærmere beskjed om dette.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt