Lønns- og arbeidsvilkår for trafikkregulerende arbeid

Nyhet, Sikkerhetsbransjen, Lønn og tariff

Publisert

trafikk

Trafikk-dirigering

Trafikkregulerende arbeid og sikringsoppgaver har fått nye protokoller som regulerer lønns- og arbeidsvilkår.

Partene i arbeidslivet har blitt enige om en protokoll som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for trafikkregulerende arbeider, samt sikringsoppgaver tilknyttet arbeid i og ved trafikkerte miljø.

Det er inngått to likelydende protokoller, en med LO, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet og den andre med YS og Parat. På arbeidsgiversiden er NHO, BNL og NHO Service og Handel parter i begge avtalene. Partene er ikke enige om hvor trafikkregulerende arbeider hører hjemme i tariffavtalene, men er enige om at protokollen skal gjelde frem til 31. mars 2022.

Det er vår anbefaling at denne protokollen benyttes som grunnlag for alle relevante anbud som er omfattet av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Statens vegvesen har bekreftet at de vil legge protokollene til grunn i sine anbud.

Protokollene erstatter ikke tariffavtaler som enkeltbedrifter måtte være bundet av. Lønns- arbeidsvilkår som ikke er regulert i disse protokollene, reguleres dermed av den tariffavtalen virksomheten måtte være bundet av.

Som følge av hjemmekontor er ikke protokollene ferdig signert, men de er bekreftet digitalt av alle parter.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt