Også NAF sier ja til tariffavtale, vekterstreiken er over

Nyhet, Sikkerhetsbransjen, Lønn og tariff

Publisert

tariff

Vekterstreiken er over etter at det også med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble oppnådd enighet om en avtale på linje med den Parat-vekterne sa ja til for en måned siden. De ansatte tar opp igjen arbeidet senest kl 06:00 fredag morgen, den 4. desember.

- Koronaoppgjøret ble et kostbart oppgjør, men vi er lettet over at konflikten er over, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel. 

Avtalen er på linje med det Parat sa ja til 2. november, både i økonomiske tillegg og ellers. Samtlige 2467 vektere i konflikt går nå tilbake til jobb så snart som mulig og senest fredag morgen. 

- Vi er svært glade for at den lange konflikten med Norsk Arbeidsmandsforbund har funnet en løsning som var akseptabel for begge parter. Bedriftene i sikkerhetsbransjen vil bruke tid på å hente seg inn etter en konflikt som har gått ut over både eksisterende kunder og potensielle oppdrag, sier Anne-Cecilie Kaltenborn. 

Sikkerhetsbransjen er i tillegg blant de bransjene som ble tidlig rammet av koronakrisen, blant annet fordi de betjener luftfart, kultur- og reiseliv. Disse er fortsatt blant de hardest rammede bransjene nå i høst, og situasjonen er svært krevende med rundt 1000 ansatte fortsatt permittert. Med dette som bakteppe var det spesielt viktig å få avsluttet denne arbeidskonflikten slik at bedriftene kan fokusere på å komme gjennom dette krevende året, sier Kaltenborn. 

Dette er løsningen: 
  • Det ble gitt et tillegg på timelønnen med kr. 3.50 med virkning fra 1. august.
  • Det gis et tillegg på kr. 1.- med virkning fra 1. april neste år.
  • Natt-, helg- og skifttillegg økes med kr. 2,-
  • Det er enighet om å godskrive læretiden til lærlinger slik at denne telles som ett års ansiennitet ved første ansettelse. Videre er det enighet om at lærlingers arbeidsplaner som varsles senest 14 dager i forveien. 
  • Det er enighet om å jobbe med ufrivillig deltid og partssamarbeidet for øvrig. 
  • Det kan betales timelønn for deltider til og med 20% stilling. For deltider over 20 % stilling og inntil 50% stilling kan timelønn avtales med den enkelte etter avtale med tillitsvalgt og som en prøveordning.  

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt