NHO Service og Handel

Innhold

Slik blir tariffoppgjøret i NHO Service og Handel

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Kaltenborn og Mygland

Adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn og direktør arbeidsliv Sigbjørn Mygland. (Foto: Baard Fiksdal)

Koronakrisen er et tungt bakteppe når tariffoppgjøret for NHO Service og Handel starter med vekteroverenkomsten 25 august. Så følger renhold i september og Service- og vedlikehold i oktober.

De siste tallene fra NHOs medlemsundersøkelse viser at koronakrisen fremdeles er en alvorlig realitet i service- og handelsnæringene. Over halvparten av bedriftene taper omsetning på grunn av smittevernregler, viser undersøkelsen som kom i dag, fredag.

Stor usikkerhet for bedriftene

- Lønnsoppgjøret i år finner sted på et tidspunktet med stor usikkerhet for bedriftene innen handel- og tjenestesektorene. Vi har sett at smitteverntiltak får umiddelbar virkning på disse bransjene, som sysselsetter svært mange mennesker. I tillegg vil andre næringers reduserte behov for støttefunksjoner og tjenester kunne bety redusert etterspørsel i tjenestesektoren. Denne uforutsigbarheten for bedriftene, enten de er små eller store, må vi ha stor respekt for, sier Anne Cecilie Kaltenborn, adm dir i NHO Service og Handel.

Tariffoppgjøret ble utsatt i mars og startet opp igjen 3. august. Det ble raskt klart at partene, Fellesforbundet og Norsk Industri som har ansvar for frontfaget, ikke ville finne en løsning i forhandlinger. Forhandlingene ble brutt og oppgjøret har gått til mekling. Meklingsfristen er satt til 20. august. Parallelt med dette forhandler byggenæringen med Fellesforbundet. Fristen for dette oppgjøret er satt et par dager senere.

Stram fullmakt

NHOs representantskap vedtok rett før sommeren en ny forhandlingsfullmakt. Den er stram og gir ikke rom for sentrale lønnstillegg i år. I tillegg er det representantskapets holdning at årets lokale forhandlinger må avspeile krisen vi er i. Det er på bakgrunn av dette grunn til å tro at økonomien i årets oppgjør blir svært forsiktig.
NHO Service og Handel skal i gang med forhandlinger på Vekteroverenskomsten allerede 25. og 26. august. En eventuell mekling vil bli rundt 10. september. Vi har tro på at vi finner en forhandlingsløsning med Norsk Arbeidsmandsforbund. Renholdsoverenskomsten vil bli forhandlet noe senere, 23. og 24. september og deretter følger de andre mindre avtalene vi har med Norsk Arbeidsmandsforbund.


Følgende forhandlingsdatoer er avtalt:
  • Vekteroverenskomsten, 25-26 august
  • Riksavtalen 8. 9. september
  • Tannteknikeroverenskomsten 16. september
  • Renholdsoverenskomsten 23-24 september
  • Service- og vedlikeholdsoverenskomsten 20-21 oktober
  • Parkeringsoverenskomsten, 27. oktober
  • Tunell, bom bro, 4. november
  • Handelsoverenskomsten, 3. november

Forhandlinger for Frisør, Grossist, 453 og Pleie og omsorg og øvrige overenskomster er ennå ikke berammet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt