Streik på avtale 453 / 536

Meklingen mellom Fagforbundet og NHO om revisjon av avtale 453, og den parallelle avtalen mellom Parat (536) og NHO, førte ikke frem. Fagforbundet stilte økonomiske krav som var helt umulige å etterkomme, og streiken er derfor et faktum.

Meklingen har pågått siden torsdag mellom NHO og Fagforbundet, samt Parat og YS-forbundet Delta. Oppgjøret gjelder asylmottak, rehabiliteringssenter, kommersielle aktører innen omsorg, barnehager, barne- og ungdomsinstitusjoner, kinoer, samt ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Blindeforbundet.

81 medarbeidere tas ut i streik fra arbeidstidens begynnelse i dag, lørdag.

I løpet av meklingen sendte Fagforbundet ny plassfratredelse for til sammen 43 medlemmer.  Dette innebærer at streiken utvides med ytterligere 43 medarbeidere fra arbeidstidens begynnelse den 14. januar. Parat har foreløpig bare meldt plassfratredelse for 1 medlem, og ingen utvidelse utover dette.Totalt er 124 arbeidstakere tatt ut i streik fra 14. januar.

Bedriftene som er omfattet av plassfratredelsen har fått informasjon om hvilke medarbeidere som er tatt ut i streik fra sin landsforening.

Fagforbundet og Parat kan utvide streiken med 4 dagers frist.  Dersom dette skjer vil de bedriftene som blir berørt bli kontaktet direkte.

Dispensasjonssøknader sendes til dispensasjon@nho.no

Spørsmål i forbindelse med streiken rettes til NHO Service og Handel på: advokat@nhosh.no eller tel: 476 87 384

Spørsmål i forbindelse med streiken rettes til Abelia: advokat@abelia.no eller tel: 23 08 80 75

Se også NHO: Streik i private omsorgsbedrifter

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt