Vekterne får bedre tilbud enn industrien

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

#205

NHO Service og Handel har denne uken tilbudt arbeidstakerne i vekterkonflikten et bedre oppgjør enn de aller fleste grupper har fått i år. Tilbudet vil gi vektere 8.000 kroner i økt årslønn, og imøtekommer på alle hovedkrav. Verken NAF eller Parat har svart på tilbudet.

- Vi har her gått noe utover rammen, og bakgrunnen for det er at denne yrkesgruppen har fått gradvis mer kompetanse og mer ansvar, og det er viktig for bedriftene å holde på dem. Vi imøtekommer også arbeidstakers krav på andre punkter, slik som bedre betingelser for lærlinger og forskuttering av sykepenger. Vi håper og tror derfor at dette kan føre til en løsning på denne seks uker lange arbeidskonflikten, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. direktør i NHO Service og Handel.

Hun understreker alvoret i situasjonen etter at en bransje, allerede hardt rammet av smitteverntiltak, nå har gjennomgått seks uker med streik.

- Sikkerhetsbransjen var blant de som ble svært tidlig truffet av koronatiltak i mars, da luftfart, kultur og uteliv nærmest stengte ned over natten. Fortsatt rammes bransjen hardt, bare på flyplass er det over 1000 permitterte, sier Kaltenborn.

Enige om at rammen er gitt

NHO Service og Handel oppfatter at partene er enige om at tilbudet fra arbeidsgiver er like godt som det industrien har fått, altså at rammen på 1,7 prosent er oppfylt.

Tilbudet som NHO Service og Handel sendte partene onsdag, innebærer et oppgjør over rammen, altså bedre enn det industrien landet i frontfagsoppgjøret. NAF og Parat har ikke svart på tilbudet.

Ønsker åpenhet og tillit

- Denne beklagelige streiken har nå vart svært lenge, og det har blitt sagt ting i media om hva vi har tilbudt som vi ikke kjenner oss igjen i, og som ikke rimer med det som har vært vår linje hele veien, sier Kaltenborn.

- Vi kan ikke røpe hva som er sagt under mekling, men vi ønsker åpenhet omkring vår intensjon i dette oppgjøret. Derfor går vi i dag ut med et tilbud vi har gitt utenfor mekling, noe som det er full anledning til. Vi håper at det vil bidra til en bedre forståelse, mer tillit og en løsning, sier hun.

Dette er tilbudet:
  • Kr 2 per time i generelt tillegg på alle dagens grunnlønnsatser, samt kr 1 som bidrar til å nærme seg industriarbeiderlønn. Totalt kr 3 per time.
  • Kr 2 per time i tillegg for helg, natt og skift.
  • Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Likebehandlingen gjelder senest fra 1. januar 2022.
  • Kravene om lærlingers rettigheter er etterkommet, blant annet at deres læretid skal telle som ett års ansiennitet ved første ansettelse, at deres arbeidsplaner skal varsles to uker i forkant, og at deres turnusplaner skal diskuteres med arbeidstakersiden.
  • Bedriftene er enige om at de i avtaleperioden skal se på problemstillingen rundt ufrivillig deltid og drøfte dette med de tillitsvalgte to ganger i året.

- Vi har i dette tilbudet imøtekommet NAF og Parat på deres hovedkrav. I sum gir dette mer enn rammen i frontfaget på 1,7 prosent vekst i dette krevende året. Vi håper og tror derfor at dette tilbudet kan føre til at konflikten avsluttes, sier Kaltenborn

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt