Vekterstreik etter brudd i meklingen mellom NHO Service og Handel, Parat og NAF

Publisert

forhandlinger

803 vektere tas ut i streik onsdag 16. september. Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) valgte å gå til streik etter mekling på overtid med NHO Service og Handel natt til onsdag.

NAF tar ut 420, mens Parat tar ut 383 vektere i streik fra kl. 12.00 onsdag.

- Det er fortsatt omtrent 1000 permitterte vektere i denne bransjen, som er blant de hardest rammet av koronasituasjonen. Samtidig blir dette den første streiken under dette koronalønnsoppgjøret, sier adm. dir. i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Vekterbransjen leverer i stor grad tjenester innen både kultur- og reiseliv, samt innen luftfart. Disse bransjene sliter nå, og flere vaktselskap er nå i gang med oppsigelser. Dette er rammen omkring dette oppgjøret, og det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sier Kaltenborn.

- Å gå til streik når 1000 kollegaer er permittert og mens mange mister jobben er umusikalsk. Ingen av oss vet hvordan situasjonen i samfunnet og i vekterbransjen er neste år, og den usikkerheten synes ikke arbeidstakersiden å ville ta innover seg, sier Kaltenborn.

Plassfratredelsen

Plassfratredelsen omfatter 803 navngitte arbeidstakere i Securitas AS og Avarn Security AS. Av disse er 420 organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund og 383 organisert i Parat. Plassfratredelsen kan bli utvidet med fire dagers varsel. Da kan også andre bedrifter bli omfattet.

Informasjon om muligheten for betinget permittering er tidligere sendt ut.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er forhold som ikke var påregnelige ved uttaket som kan gi grunnlag for dispensasjon. Dispensasjonssøknader kan ikke påregnes behandlet før en eventuell konflikt er et faktum.

Vi har opprettet en egen beredskapstelefon: tlf 917 10 213

Kontaktpersoner i NHO Service og Handel

  • Advokat Sigbjørn Mygland                   tlf. 91 80 63 92             e-post: smy@nhosh.no
  • Advokat Erling Espolin Johnson          tlf 47 66 88 22           e-post: eej@nhosh.no
  • Advokat Tonje Thue Width                  tlf 952 42 860                e-post: ttw@nhosh.no
  • Advokat Solveig Haraldseth                 tlf 95 80 24 59            e-post: sha@nhosh.no                          

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt