Historisk lang vekterstreik fortsetter

Nyhet, Sikkerhetsbransjen, Lønn og tariff

Publisert

mekling

Fra avsluttningen av mekling 16. september

Det ble fredag 16. okt. gjennomført tvungen mekling mellom partene i vekterstreiken, NHO Service og Handel, NAF og PARAT. Streiken har pågått over en måned, og Riksmekler hadde innkalt til lovpålagt mekling. Det ble imidlertid ikke oppnådd enighet.

- Vi har kommet arbeidstakersiden i møte på deres hovedkrav, og tilbudt gode lønnstillegg, tilsvarende det andre grupper har sagt ja til, sier adm. direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

- Sikkerhetsbransjen ble tidlig truffet av korona-krisen, og de er fortsatt blant de hardest rammede bransjene nå i høst, med rundt 1000 ansatte permittert. Med dette som bakteppe er det veldig trist at konflikten nå fortsetter. Arbeidstakersiden kan ikke ignorere den situasjonen samfunnet og sikkerhetsbransjen står i, sier Kaltenborn.

- Vi beklager sterkt belastningen denne arbeidskonflikten har for de som er avhengig av vektertjenester, både i det offentlige rom og privat, sier Kaltenborn.

Etter opptrapping 14. oktober er 2.169 vektere i streik.

Konflikten har vart siden 16. september.

Telefonnr til vår beredskapstelefonen er 917 10 213.


FAKTA OM BRANSJEN:

Sikkerhetsbransjen sysselsetter ca 10 000 personer over hele landet. Sikkerhetsbransjen inkluderer blant annet vektertjenester, teknologi og alarmsentraler.
Bransjen er i hovedsak organisert i NHO Service og Handel på arbeidsgiversiden, og i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF, i LO) og PARAT (i YS) på arbeidstakersiden. Bransjen er regulert gjennom Lov om vaktvirksomhet av 1988.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt