Butikkoverenskomsten

Nyhet, Handel

Publisert

handel

Her er oversikt over endringer i butikkoverenskomsten etter årets oppgjør. Denne overenskomsten benyttes særlig av produksjonsbedrifter innen handel som slakteri, bakeri, blomster og gullsmed.

Fra 1. april 2021:

Generelt tillegg og et ekstra tillegg

Som følge av mellomoppgjøret 2021 skal lønnen til alle medarbeidere som er omfattet av Butikkoverenskomsten reguleres med til sammen kr 3,25 per time fra 1. april. (Det generelle tillegget på kr 2,25 per time og kr 1,- per time til overenskomster som konkret er nevnt i meklingsprotokollen)

Regulering av garantilønnssatsene

Butikkoverenskomstens garantilønnssatser reguleres med det samme beløpet (kr 3,25 per time) fra samme dato.

Fra 1. mai 2021:

Ytterligere regulering av garantilønnssatsene

I tråd med overenskomstens § 30.2 har Handel og Kontor og NHO også forhandlet om regulering av garantilønnssatsene gjeldende fra 1. mai. Det er enighet om å regulere alle satser (unntatt 16 og 17 år) med 2,6 %. De nye satsene fra 1. mai inkluderer kr 3,25 per time.

Garantilønnssatsene finner du her (pdf)

Satsene gjelder fra 1. april og 1. mai her. Ingen kan lønnes lavere enn avtalens gjeldende garantilønnssatser.

Ubekvemstillegg - fjerning av 12-timers regelen

Vi minner også om endringene i § 10 (Tillegg for ubekvem arbeidstid og betaling for vikariat) som ble avtalt under revisjonen av Butikkoverenskomsten i 2020. Det ble da avtalt at den såkalte "12-timers regelen" skulle falle bort fra 1. mai 2021. Tillegg for arbeid etter kl 18.00 mandag til fredag, og etter kl 13.00 på lørdager, skal derfor betales til alle medarbeidere, med unntak av ferievikarer. Det skal likevel ikke betales tillegg for sen arbeidstid for timer som det betales overtidstillegg for.

De to første setningene i 2. ledd ("Ordningen gjelder også deltidsansatte med en arbeidstid på mer enn 12 timer pr uke gjennomsnittsberegnet over en fireukers-periode. Ekstrahjelp med mer enn 12 timer den enkelte uke, omfattes også av ordningen") utgår fra 1.mai 2021. Tredje setning ("Ferievikarer omfattes ikke av ordningen") består.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt