Lokale forhandlinger kan starte

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Mann undertegner dokument

Årets sentrale lønnsoppgjør er nå vedtatt og de lokale lønnsforhandlingene kan starte.

Meklingsresultatet
Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 per time til alle medarbeidere som er omfattet av disse tariffavtalene.

Det ble i tillegg gitt et såkalt lavlønnstillegg på kr 1,- per time til medarbeidere som er omfattet av overenskomstene som er nevnt i punkt II i protokollene for NHO-LO og NHO-YS.

Hvis du ønsker å se opptak av informasjonsmøtet om meklingsresultatet, velg "opptak av medlemsmøter" på denne siden. (Hvis du mangler brukernavn og passord for å logge inn på Arbinn, kan NHOs medlemssenter hjelpe: medlem@nho.no)

Lokale forhandlinger

De fleste tariffavtaler er minstelønnsavtaler som forutsetter at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i bedriftene. Når en tariffavtale har bestemmelser om lokale forhandlinger skal det gjennomføres forhandlinger med de tillitsvalgte i tråd med tariffavtalens kriterier, selv om resultatet kan være at det ikke gis lønnstillegg utover det som følger av meklingen. Med mindre tariffavtalen har bestemmelser om "dagsing", skjer de lokale forhandlingene under fredsplikt, og arbeidsgiver kan regulere lønningene med sitt siste tilbud.

Når bedriften er bundet av flere tariffavtaler

For de typiske operatør/arbeidergruppene skjer lønnsutviklingen som en kombinasjon mellom sentrale og lokale lønnstillegg, mens all lønnsutvikling for funksjonærgruppene skjer gjennom lokale lønnsforhandlinger. Med mindre det foreligger spesielle grunner, er det naturlig at ulike fag- og ansattgrupper i samme bedrift får en relativt lik total lønnsutvikling.

Er du i tvil

Er du i tvil om tariffavtalen(e) i din bedrift forutsetter lokale forhandlinger, eller har andre spørsmål knyttet til meklingsresultatet eller lokale forhandlinger, kan du ta kontakt med din landsforening.

Vi anbefaler også Arbinn der du kan finne mye nyttig informasjon, for eksempel om NHOs tariffavtalesystem, lokale forhandlinger, og ord og uttrykk som dagsing og fredsplikt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt