NHO Service og Handel

Innhold

Brudd i forhandlingene med Norsk sykepleierforbund

Nyhet, Lønn og tariff, Helse og velferd

Publisert

sjekker knereflekser hos en gutt på ortopedisk klinikk. Foto.

Meklingsdato er 24.oktober.

Det er ført forhandlinger om revisjon av Pleie og omsorgsoverenskomsten, med det ble brudd og dette går nå til mekling 24. oktober.

Meklingmannen om saken.

Sykepleierforbundet om saken

NHO Service og Handel har fått plassoppsigelse fra Norsk Sykepleierforbund som gjelder for alle deres medlemmer i tariffbundne bedrifter bundet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service og Handel og NSF. Denne plassoppsigelsen vil etter all sannsynlighet bli begrenset gjennom plassfratredelsen som antakeligvis kommer fredag 19. oktober 2018. Det er denne plassfratredelsen som angir streikens omfang når den eventuelt starter, og vi kan derfor ikke nå gi beskjed om din bedrift vil bli rammet ved en eventuell konflikt. Vi vil ta nærmere kontakt med berørte bedrifter.

En eventuell streik vil senere kunne utvides av både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Dersom de organiserte som er omfattet av tariffoppgjøret, tas ut i streik, er hovedregelen at arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten, skal fortsette sitt arbeid. Dersom streiken medfører at andre medarbeidere, både organiserte og ikke organiserte, ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte, er det anledning til å permittere disse.

Mer informasjon om bedriften i streik kan du finne her: https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/nyheter/nar-bedriften-rammes-av-konflikt/

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!