NHO Service og Handel

Innhold

Her er en situasjonsrapport om sykepleierstreiken

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

mekling

Fra meklingen

Her er en situasjonsrapport om streiken mellom Sykepleierforbundet og NHO Service og Handel.

NSF har valgt å ramme institusjoner som kan måtte stenge dørene pga streiken

Torsdag 25. oktober ble 56 medlemmer av Norsk sykepleierforbund (NSF) tatt ut i streik, fordelt på syv av våre bedrifter. Dette er en konflikt som har vært lite omtalt i de store mediene, men som rammer noen av våre medlemsbedrifter hardt: I tillegg til pasienthotellene ved Haukeland og Ullevål sykehus og i Bodø, er flere mindre rehabiliteringssentre, som Godthaab og Ringen, omfattet av konflikten. Det er offentlig kjent at flere av dem hadde en anstrengt økonomi allerede før streiken brøt ut, og nå er situasjonen kritisk. Selv om de fleste som går på Pleie- og omsorgsoverenskomsten jobber innenfor sykehjem, har NSF ikke valgt å ta ut et eneste sykehjem i streik.

Streiken dreier seg ikke om lønn

Meklingen med NSF gikk seks timer på overtid, men førte ikke frem. Vi har forsøkt mange spor for å finne en løsning etter at streiken brøt ut. Status per nå er imidlertid at vi opplever at situasjonen er fullstendig fastlåst. Kjernen i NSFs krav er i realiteten at sykepleiere i våre bedrifter skal ha de samme ansiennitetsstigene for minstelønn som KS har. NSF har funnet en håndfull eksempler på ansatte som tjener dårligere enn offentlig ansatte sykepleiere, og bruker disse eksemplene for det de er verdt. Det er selvsagt fullt mulig å finne eksempler på det motsatte, der man tjener bedre i private enn i offentlige for gitte ansatte. Vi velger imidlertid å vise til statistikk snarere enn anekdoter. 

Sannheten er at sykepleierne i våre bedrifter har høyere snittlønn enn i kommunene. Dette er en ettertraktet gruppe, og NHO-bedriftene betaler godt for kvalifiserte medarbeidere. Norge mangler ifølge NSF selv 5.900 sykepleiere, så at private institusjoner klarer å rekruttere sykepleiere viser at dette oppfattes som steder man har lyst til å jobbe. 

NSF bryter med etablert modell for lønnsdannelse

Vårens lønnsoppgjør var – og skal være – førende for alle andre grupper i samfunnet. Det er dette som er frontfagsmodellen, som har tjent AS Norge godt i både gode og dårlige tider. 

NSF ønsker gjennom sine krav å ta lønnsgarantier fra offentlige avtaler inn i våre tariffavtaler. Kravene ville snudd lønnsdannelsen vår på hodet, og ført til at det er det offentlige som setter standarden for lønnsvilkårene i Norge – ikke den konkurranseutsatte delen av næringslivet.

Dette er krav som vi verken kan eller vil innfri. Vi kan ikke oppgi vår rett og anledning til å forhandle egne avtaler for privat sektor, slik som vi alltid har gjort.

Utviklingen videre

NHO Service og Handel har tett kontakt med NHO og med Abelia, som også har institusjoner på denne avtalen. Vi har jevnlig kontakt med styret vårt om konsekvenser av streiken, og vil jobbe for å informere internt og eksternt om hva streiken omhandler, både prinsipielt og praktisk for pasienter, ansatte og medlemmer. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!