Pleie- og omsorgsoverenskomsten behandles av Rikslønnsnemnda

Publisert

Anniken Hauglie møter pressen

Arbeidsminister Anniken Hauglie da hun informere partene Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel om tvungen lønnsnemd.

Rikslønnsnemnda skal 7. mars 2019 avgjøre innholdet i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, etter konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel.

Streiken i forbindelse med revisjonen av Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel ble stanset gjennom tvungen lønnsnemnd. Det vanlige er da at Rikslønnsnemnda avgjør innholdet i tariffavtalen, og rett før jul besluttet Stortinget dette.

Rikslønnsnemnda behandler tvister om hva som skal bli innholdet i en ny eller endret tariffavtale. En kjennelse fra Rikslønnsnemnda har samme virkning som en tariffavtale. Rikslønnsnemnda er en fast voldgiftsnemnd som oppnevnes av Regjeringen med hjemmel i lønnsnemndloven. Nemnda er sammensatt av nøytrale medlemmer og representanter fra partene i arbeidslivet.

NHO Service og Handel er innkalt til forhandlinger i Rikslønnsnemnda 7. mars 2019. En avgjørelse fra nemnda antas å foreligge noen uker etter dette tidspunktet.

NHO Service og Handel vil innstille på at innholdet i Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NSF skal være likt som gjeldende avtale mellom NHO Service og Handel og Fagforbundet. Dette innebærer blant annet at satsene og tilleggene skal være de samme. I og med at innholdet og kostnadene etter oppgjøret med NSF ikke er klart, anmoder vi bedriftene om å la lokale forhandlinger for Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NSF utstå inntil avgjørelsen foreligger.

Mer informasjon om Rikslønnsnemnda

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!