NHO Service og Handel

Innhold

Forebereder oppgjøret

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Anne-Cecilie og Maalfrid

Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. og Maalfrid Brath styreleder i NHO Service og Handel. Representantskapet er samlet på Sommarøy utenfor Tromsø.

- På NHOs representantskapsmøte har vi vært tydelige på at hensynet til våre bedrifter, som jo er veldig arbeidsintensive, må ivaretas. Vi har fått gehør for dette, sier adm. direktør Anne-Cecilie Kaltenborn

Represantanskapet i NHO har vært samlet i to dager på Sommarøy utenfor Tromsø for å beslutte posisjonen for årets lønnsoppgjør.

-  Det blir et sentralt oppgjør, og vi har derfor vært tydelig på at våre medlemmers interesser må ivaretas. En viktig sak blir AFP-ordningen. Denne har store svakheter og er ikke bærekraftig. Hvert år øker underskuddet i ordningen med milliardbeløp. Dessuten er det ikke samsvar mellom hvilke bransjer som betaler inn og hvilke som tar ut. Vi må på sikt over på en innskuddsbasert løsning, sier Kaltenborn.

-  Grunnlaget for dette må vi finne i årets oppgjør.  En endring av AFP-ordningen krever at hele NHO-felleskapet står sammen.

Årets fullmakt for det samordnede oppgjøret reflekterer at også servicebransjene er en viktig del av verdiskapningen og at veksten i sysselsettingen er høyest i disse bransjene. Nå blir det viktig at vi får gjennomført et oppgjør som tar hensyn til at servicebransjene er arbeidsintensive og derfor er mer sårbare for høye lønnstillegg enn kapitalintensive bransjer


Her er NHOs posisjon for oppgjøret 2018:
  • Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor ikke overstige utviklingen hos handelspartnerne.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Stramme økonomiske rammer må også gjelde for eventuelle reguleringer av overenskomstenes minstelønnssatser.
  • NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler. Dette gjelder både nivå og organisering.
  • NHO mener at partene i samarbeid med Regjeringen bør utrede en omdanning av AFP-ordningen til en mer opptjeningsbasert ordning. En eventuell omdanning skal ikke medføre økte kostnader for bedriftene eller balanseføring av forpliktelser.
  • Arbeidstid – mulig årsarbeidstid skal beholdes på dagens nivå.
  • Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inntas nye ordninger eller inngås nye bestemmelser med økte forpliktelser.
  • Det skal ikke innføres nye bestemmelser i tariffavtalene som begrenser bedriftenes adgang til å leie inn arbeidskraft eller bemanningsbedriftenes adgang til å leie ut.

Se hele dokumentet "Norsk næringsliv foran hovedoppgjøret 2018"

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!