NHO Service og Handel

Innhold

Paraplystandard for Facility Management

Facility Management eller fasilitetsstyring har en paraplystandard i to deler. Dette er kontrakter som er oversatt til norsk.

De to delene er:
NS-EN 15221-1 Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner
NS-EN 15221-2 Fasilitetsstyring - Del 2: Veileder for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring

Last ned