NHO Service og Handel

Innhold

Rabatt på standarder

Som medlem av NHO Service har du adgang til en rekke standarder til reduserte priser.

Dette er kontrakter og andre standarder for renhold, sikkerhet, FM, bemanningsbransjen, samt helse og velferd.

Rabatterte priser får du ved å logge inn på Arbinn som er NHOs medlemssider. 

Logg inn her

Du får tilgang på følgende:

Bemanningsbransjen:

  • NS-ISO 10667-1:2011      Levering av vurderingstjenester - Prosedyrer og metoder for vurdering av      personer i arbeids- og organisasjonsmessig sammenheng - Del 1: Krav til      kunden
  • NS-ISO 10667-2:2011      Levering av vurderingstjenester - Prosedyrer og metoder for vurdering av      personer i arbeids- og organisasjonsmessig sammenheng - Del 2: Krav til      tjenesteleverandører

Sikkerhetsbransjen

  • NS 8434:2008 Alminnelige      kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester

Facility Management

  • NS-EN 15221-1:2006      Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner
  • NS-EN 15221-2:2006      Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om      fasilitetsstyring

Renholdsbransjen

  • NS-INSTA 800:2010      Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme      rengjøringskvalitet
  • NS-INSTA 810:2011 Krav og      anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester
  • NS 8431:2005 Alminnelige      kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold

Helse og velferd

  • NS 8435:2011 Alminnelige      kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)