NHO Service og Handel

Innhold

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Forvaltning, Drift og Vedlikehold
1 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør

Jobber med: Jorulf Brøvig Silde er bransjedirektør for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV), Kantiner, Redningstjenester, Skadesanering, Skadedyrbekjempelse, Parkeringsbedrifter. Fagsjef for Tolk - og Språktjenster,