NHO Service og Handel

Innhold

Maria Reklev

Bransjedirektør

Helse og Velferd

Bransjene "Barn og Unge", "Psykisk Helse og Avhengighet" og Asylmottak. Bransjedirektør for disse bransjene. Ansvar for kontakt med sentrale faglige og politiske myndigheter.