NHO Service og Handel

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1574 resultater

Type artikkel
Velg område
1574 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Helse og velferd, Rehabilitering kvalitet, helseogvelferd

  Forsterket brukerperspektiv

  Forsterket brukerperspektiv. Det er en styrke i ny forskrift om habilitering og rehabilitering. Her er vårt høringsvar.

 2. Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd praktikant, kvalitet, helseogvelferd, Pensjon

  Dugnad og likebehandling

  Julia Sandstø, praktikant i NHO Service og Handel, har et innlegg i Vårt Land i dag hvor hun stiller seg kritisk til at partileder Knut Arild Hareide anbefaler en dugnadskampanje for ideelle bedrifter.

 3. Nyhet, Offentlige anskaffelser Næringsrett, kvalitet

  Fornuftig å vekte enkeltindivid i en servicetjeneste?

  Med respekt for at evaluering av tilsynelatende like tilbud kan «kreve sin innkjøper», er det med en viss uro over økt etterspørsel om persondata og presset som legges på bedrifters første- og andrelinje ansatte når oppdragsgiver bestemmer seg for å gå langt inn i bedriftens egen vurdering om hvilket servicepersonell som benyttes på oppdraget.

 4. Nyhet, Helse og velferd helseogvelferd

  Nyhetsbrev nr. 3 - 2017

  Helse og velferds nyhetsbrev nr. 3 er nå tilgjengelig på web.

 5. Nyhet, Kantine, Facility management matsvinn, kvalitet, miljø

  Seminar om bærekraftig kosthold og matproduksjon

  Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd inviterer til seminar om bærekraftig kosthold og matproduksjon tirsdag 28. november 2017 kl 10.00 – 16.00 .

 6. Nyhet, Lønn og tariff, Kantine seriøst arbeidsliv

  Generell minstelønn innføres for alle ansatte innen overnatting, servering og catering fra 1. januar 2018

  Tariffnemnda vedtok fredag delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser.

 7. Nyhet, Helse og velferd kvalitet, helseogvelferd

  Innspill til stortingsmeldingen om helsenæringen

  NHO Service og Handel har sammen med landsforeningene Abelia, Norsk Industri, LMI, og Nelfo, under NHO Helse, levert våre første innspill til Nærings og fiskeridepartementet og Helse og omsorgsdepartementet i arbeidet med en stortingsmelding om Helsenæringen.

 8. Nyhet, Næringspolitikk Pensjon, seriøst arbeidsliv

  Enklere premieberegning for pensjon

  Det er kommet en nye premiemodell for Privat Avtalefestet Pensjon (AFP). Den bruker lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår. Kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året..

 9. Nyhet, Helse og velferd, Sykehus og klinikker kvalitet, helseogvelferd, hjemmetjenester

  "Bortforklaringer om brukervalg i hjemmetjenesten i Tromsø"

  Under overskriften "Bortforklaringer om brukervalg i hjemmetjenesten i Tromsø" svarer Torbjørn Furulund på en breiside fra SV i Nordlys.

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Handel handel, kvalitet, handelspolitikk, Konkurranselikevilkar

  Netthandel på like vilkår – amen

  -Taxfribeløpet på netthandel var trolig et av de mest absurde regjeringsforslag som noen gang er fremsatt, mener Bjørn Næss, direktør i NHO Service og Handel. Nå har Krf hørt hans bønner.