NHO Service og Handel

Innhold

Vi søker direktør for arbeidsliv

Nyhet

Publisert

handtrykk

Har du lyst til å videreutvikle vår juridisk rådgivning innen arbeidsrettslige spørsmål, fra kursing til prosessoppdrag? Motiveres du av å lede og utvikle dyktige kollegaer, og samtidig ha en operativ rolle som advokat?

NHO Service og Handel er en av de største landsforeningene i NHO-fellesskapet, og den foreningen som har flest medlemsbedrifter. Advokatene våre utgjør "førstelinja" i støtten vi gir medlemsbedriftene våre. For bedriftene som er medlem hos oss er juridisk rådgivning en helt grunnleggende forsikring i vanskelige tider, og for mange er dette en hovedgrunn til medlemskapet.NHO Service og Handel er en sentral part i arbeidslivet i Norge innen den arbeidsintensive tjeneste- og handelssektoren, og er part i mange tariffavtaler. Vi omorganiserer nå for å styrke oss på tariff og arbeidslivssiden, og søker nå en direktør for arbeidsliv og advokattjenester i NHO Service og Handel. Stillingen inngår i landsforeningens ledergruppe.

Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Personalansvar for arbeidslivsavdelingens 8 dyktige advokater
 • Utvikle og modernisere arbeidslivsområdet i NHO Service og Handel og i NHO-fellesskapet
 • Sikre at vi forstår medlemsbedriftenes forventninger og virkelighet
 • Bidra til gode strategiske føringer for NHO Service og Handel som del av dens ledergruppe
 • Sørge for rett kompetanse og kompetanseheving i avdelingen
 • Sikre effektiv organisering og høy standard på det juridiske arbeidet, både hva gjelder rådgivning, kurs og prosessoppdrag
 • Veilede advokater ved prosessoppdrag for de ordinære domstoler
 • Være en operativ leder, som inngår i advokatmiljøet og -tjenestene
 • Bidra til godt samarbeid, arbeidsdeling og informasjonsflyt overfor direktør for tariff og forhandlinger
Kvalifikasjoner:
 • Juridisk embetseksamen, helst advokatbevilling
 • Bred og relevant erfaring med arbeidsrett, næringslivsjus, tariffavtaler og forhandlinger
 • Evne å tenke strategisk på et overordnet nivå, og å bidra til å peke ut retning
 • Det er en fordel med god kunnskap om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, og samspillet mellom partene i arbeidslivet
 • God forståelse for helheten i det å lede og utvikle medarbeidere; lignende ledererfaring vil være en styrke
 • Evne å stå i utfordrende juridiske problemstillinger over tid
Personlige egenskaper:
 • Engasjement og motivasjon for å bistå næringslivet i deres utfordrende hverdag
 • God dømmekraft, lyttende og samlende, kan håndtere motstridende interesser og aktører
 • Trygg og generøs leder med interesse for enkeltmennesket, men som tør å utfordre
 • Lagspiller som kan innrømme egne feil og begrensninger
 • Tåle, og like, høye krav til kvalitet og tempo
 • Glad i, og god på, å kommunisere både skriftlig og muntlig med kollegaer, bedrifter og myndigheter.
Stillingen tilbyr en mulighet til å:
 • Være en viktig rådgiver og samarbeidspartner for bedrifter og næringslivsledere
 • Ta initiativ til både å utvikle medarbeidere og retning på organisasjonen
 • Være en del av et sterkt fagmiljø og et godt arbeidsmiljø
 • Være del av en ledergruppe hvor det er rom for diskusjoner
 • Ha bred kontaktflate for personlig og faglig utvikling
 • Holde til i moderne lokaler i Næringslivets hus, sentralt på Majorstua

Mer her

Har du spørsmål om stillingen

Kontakte vår rådgiver Alexander Huun i BackerSkeie Executive Search, tel 478 98 809
eller Signe Loftesnes, Senior HR-rådgiver i NHO, tel 410 42 152.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt