NHO Service og Handel

Innhold

Kjenner du noen som fortjener å bli hedret?

#205

Foto: ColourBox.com

På generalforsamlingen i NHO Service i oktober skal vi kåre "Årets Servicebedrift" og "Årets Talsperson". Kjenner du noen som fortjener å bli hedret? Vi trenger forslag til kandidater med begrunnelse.

Forslag på kandidater kan sendes til Baard.fiksdal@nhoservice.no

Årets Servicebedrift

§1 UTDELING
Prisen «Årets Servicebedrift" deles ut av NHO Service hvert år i tilknytning til årets generalforsamling. Prisen overrekkes av styreleder, eventuelt med støtte av annen. Prisen deles ut første gang 2017.

 §2 PRISEN
Prisen er et reisegavekort på kr. 10.000,- samt et diplom med juryens begrunnelse. 

§3 KRITERIER og MOTTAKERE
Prisen deles ut til en medlemsbedrift i NHO Service som har utmerket seg siden forrige generalforsamling ved særlig god kvalitet i sine leveranser, ved innovativt arbeid, ved å være en god arbeidsgiver eller ved sin samfunnsnyttige innsats. 

§4 JURY
Prismottakeren velges av en jury bestående av totalt 4 personer:

  • Ole Erik Almlid, viseadm dir NHO
  • Kathinka Friis-Møller, representant fra NHO Service styret
  • Erna Hagensen, forbundsleder Norsk Arbeidsmandsforbund 
  • AC Kaltenborn, adm dir NHO Service, er sekretær for juryen

§5 NOMINASJON AV KANDIDATER:
Ledere eller ansatte i bedrifter som er medlem av NHO Service, eller ansatte i NHO Service, oppfordres til å sende inn begrunnede forslag til kandidater.

§6 OFFENTLIGGJØRING AV DE NOMINERTE
Forslagene må være kommet inn senest 1. oktober, og vil offentliggjøres på nettsiden til NHO Service fra denne datoen og frem til generalforsamlingen. 

Årets Talsperson

§1 UTDELING
"Årets Talsperson" er en pris som deles ut av NHO Service hvert år i tilknytning til årets generalforsamling. Prisen deles ut til en enkeltperson som fortrinnsvis  representerer/er ansatt i en av medlemsbedriftene til NHO Service.

Prisen overrekkes av styreleder i NHO Service. Prisen deles ut første gang 2017. 

§2 PRISEN
Prisen er et reisegavekort på kr. 5.000,- samt et diplom med juryens begrunnelse, og deles ut på middagen ved generalforsamlingen. 

§3 KRITERIER og NOMINASJON
Prisen tildeles en person som siden forrige generalforsamling gjennom sitt arbeid, sin formidlingsevne, sin mediedeltagelse, samfunnsnyttige innsats eller sin serviceinnstilling har bidratt i norsk opinion til å løfte bevissthet om og omdømmet til servicebransjen og/eller næringslivet generelt, eller sin bransje eller bedrift spesielt. 

§4 JURY
Prismottakeren velges av en jury bestående av totalt 5 personer:

  • Ole Erik Almlid, viseadm direktør i NHO, tidligere journalist Aftenposten
  • Kathinka Friis-Møller, representant fra NHO Service sitt styre
  • Gunnar Stavrum, redaktør Nettavisen
  • AC Kaltenborn, adm dir i NHO Service, er sekretær for juryen.

 §5 MOTTAKERE
Prisen deles ut til ansatte i NHO Service sine medlemsbedrifter. Prisen kan ikke deles ut til personer som er medlemmer av NHO Service sitt styre eller ansatt i NHO Service.

§6 NOMINASJON AV KANDIDATER
Ledere eller ansatte i bedrifter som er medlem av NHO Service, eller ansatte i NHO Service, oppfordres til å sende inn begrunnede forslag til kandidater til: servicepriser@nhoservice.no
Adressen betjenes av informasjonssjef Baard Fiksdal.

Forslagene må være kommet inn senest 1. oktober hvert år.

§6 OFFENTLIGGJØRING AV DE NOMINERTE
Forslagene må være kommet inn senest 1. oktober, og vil offentliggjøres på nettsiden til NHO Service fra denne datoen og frem til generalforsamlingen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!