Fengselsansatte skal overta fangetransport

Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen

Publisert

#205

Justisminister Anders Anundsen (FrP) ønsker at fengselsansatte skal overta fangetransporten.

Justisdepartementet har bevilget 25 millioner kroner til å finansiere 40 nye stillinger og biler slik at fengselsansatte kan overtar fangetransporten fra politiet, skriver VG. -Dårlig samfunnsøkonomi, mener NHO Service.

Dette er et prøveprosjekt i Vestfold, Telemark og Buskerud. Justisminister Anders Anundsen (FrP) sier til VG at han håper ordningen kan bli landsdekkende.

- Dette er dårlig samfunnsøkonomi og en veldig merkelig prioritering fra en regjering som på papiret hevder å være positive til et tettere samarbeid med privat sektor for å løse offentlige oppgaver bedre. Den forrige borgerlige regjeringen var positiv til å frigjøre politiressurser ved å la sikkerhetsselskaper forestå selve transporten av fanger. Dette ble stoppet av ideologiske årsaker da de rødgrønne overtok. Jeg lurer på hvilke ideologiske årsaker som ligger til grunn for justisministeren fra FrP når han ikke vil slippe til privat sektor på dette området, spør Petter Furulund i NHO Service og viser til at erfaringene man gjorde med privat fangetransport var gode. 

- Dette er et av de viktigste grepene vi gjør som raskt kan frigjøre mer politikraft, sa justisminister Anundsen til VG i går, torsdag. Også sikkerhetselskaper bør kunne at seg av ta seg av fangetransport, mener NHO Service. Fangetransport, som ble utført av private selskaper ble stanset av den rødgrønne regjering av ideologiske årsaker, til tross for gode erfaringer og positiv evaluering av 8000 private fangetransporter. 
Politiets fangetransport har senere opplevd en rekke praktiske og økonomisk problemer.  Politiet kan spare over tre hundre årsverk ved å la vekterselskap ta over ansvaret for transport av fanger viste en undersøkelse i 2010.
VG har mer om saken 

Forhistorien

• Stortinget vedtok høsten 2001 å be regjeringen gjennomføre en prøveordning hvor fangetransport settes ut på anbud under politiets ledelse og kontroll, og vurdere andre tiltak for å redusere politiets ressursbruk til fangetransport.

•  Etter en anbudsrunde våren 2004, ble det inngått en toårs kontrakt med Hafslund Sikkerhet AS på fangetransport- og fremstillingstjenester for politidistriktene Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark. Vestfold politidistrikt skal koordinere prosjektet.

• Hafslund Sikkerhet ansatte 30 transportører. Seks på heltid og resten på deltid. Disse ble gitt begrenset politimyndighet. Et krav til de ansatte var blant annet plettfri vandel og tre års erfaring fra vekter- eller vaktvirksomhet. Mange av de ansatte er tidligere polititjenestemenn og flere er også tidligere fengselsbetjenter eller de har lang erfaring i vaktbransjen. I tillegg får alle tre ukers opplæring i Stavern leir. Etter gjennomført kompetanseopplæring i regi av Politihøgskolen, vil de ansatte ved Hafslund Sikkerhet AS forestå de fleste fangetransporter i de nevnte politidistrikter.

• Politiet var premissleverandør, og foretok risikovurdering.  De kunne selv sørge for fangetransporten om rømningsrisikoen er stor.

•  Etter regjeringsskiftet høsten 2005 endret det politiske klimaet seg, og den rødgrønne regjeringen programfestet i sin Soria Moria-erklæring å oppheve forsøksprosjektet med privat fangetransport. Høyre protesterte og krevde privat fangetransport. Høyres justispolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker var den gang svært kritisk til at regjeringen sparker vekterne fra rene fangetransportoppdrag og utlendingsinternat.
- Vi har allerede for få hoder innen politi- og fengselsvesenet, sa hun.

- Det er åpenbart at dette vil gå utover andre oppgaver som i dag utføres av personell med politifaglig utdannelse. Det er viktig at politi- og fengselsvesenet får det nødvendige handlingsrommet til å fordele sine ressurser og sitt mannskap på den mest effektive måten, sa Aspaker.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!