NHO Service og Handel

Innhold

Støtte til innovasjon fra EU

Nyhet, Innovasjon

Publisert

eu-flagg

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa, starter opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 94 milliarder euro. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

- Det er ingen grunn til å tenke for lite om ideen er god, sier advokat Henrik Bjørge NHO SH. Han anbefaler at ledelsen og andre i bedrifter tar seg tid til å sette seg inn i mulighetene for bedriften under programmet Horisont Europa. Norge er med på å finansiere programmet og erfaringsvis lykkes norske bedrifter godt i tidligere finansieringsprogram. Mer informasjon om dette finner du her:

Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020. En viktig endring er innføring av "mission"-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer. Europakommisjonen beskriver Horisont Europa som en evolusjon, ikke en revolusjon, sammenlignet med Horisont 2020.

Ulike økonomiske støtteordninger for søknadsarbeid er under etablering. Forskningsrådet vil tilrettelegge for best mulig deltakelse i Horisont Europa. Ordningene vil blant annet dekke følgende

  • Reisestøtte for å finne partnere og nettverk i Horisont Europa
  • Støtte til enkeltsøkere for å utvikle prosjektsøknader
  • Rammebevilgning til institutter, høgskoler, universiteter og helseforetak

Om ideen din er for å løse nåværende eller fremtidige utfordringer, så tar ofte utviklingsarbeid lenger tid og mer ressurser enn planlagt. NHO felleskapet har flere kontaktpunkter i Innovasjon Norge og Forskningsrådet, foruten at advokat Henrik Bjørge i NHO SH deltar i referansegruppen "juridiske og økonomiske forhold". Om din bedrift har spørsmål som går på selve programmets innhold eller om du ser utfordringer med krav og kriterier – ta så finner du nasjonale kontaktpersoner i Horisont Europa her:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt