Innvandring og integrering

#205

Foto: Hero.

Medlemmene i NHO Service og Handel er ofte første møte med norsk arbeidsliv for mange innvandrere. Vår medlemmer er en viktig arena for integrering gjennom arbeid i Norge.

Norsk næringslivs henter arbeidskraft fra utlandet for å fylle ledige jobber og sikre utvikling og vekst i virksomhetene. Gjennom EØS-avtalen er Norge knyttet til et felles arbeidsmarked i Europa, som er avgjørende for norsk næringsliv. Europa er vårt hjemmemarked. Samtidig er arbeidsinnvandringen til Norge krevende for den enkelte som kommer hit. Innvandring bidrar til vekstutfordringer særlig og i og rundt de store byene. Viktig er utvikling av boliger og samferdsels som kan håndtere veksten. Vi er  avhengig av en politikk som gir høyere boligbygging, og rask utbygging av samferdselsløsninger, spesielt jernbane og kollektivtrafikk. Vi ser også at enkelte innvandrergrupper har lavere deltakelse i arbeidslivet enn befolkningen som helhet, og det er en viktig utfordring å få flere av disse i arbeid.

Siste nytt