NHO Service og Handel

Innhold

Innvandring og integrering

#205

Foto: Hero

Medlemmene i NHO Service og Handel er ofte første møte med norsk arbeidsliv for mange innvandrere. Vår medlemmer er en viktig arena for integrering gjennom arbeid i Norge.

Norsk næringslivs henter arbeidskraft fra utlandet for å fylle ledige jobber og sikre utvikling og vekst i virksomhetene. Gjennom EØS-avtalen er Norge knyttet til et felles arbeidsmarked i Europa, som er avgjørende for norsk næringsliv. Europa er vårt hjemmemarked. Samtidig er arbeidsinnvandringen til Norge krevende for den enkelte som kommer hit. Innvandring bidrar til vekstutfordringer særlig og i og rundt de store byene. Viktig er utvikling av boliger og samferdsels som kan håndtere veksten. Vi er  avhengig av en politikk som gir høyere boligbygging, og rask utbygging av samferdselsløsninger, spesielt jernbane og kollektivtrafikk. Vi ser også at enkelte innvandrergrupper har lavere deltakelse i arbeidslivet enn befolkningen som helhet, og det er en viktig utfordring å få flere av disse i arbeid.

Siste nytt

 1. Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd, Asylmottak og integrering helseogvelferd, asylmottak, Innvandring og integrering

  - Gode lagspillere forsvinner med mottaket

  - Vi vet at i alle fall 1000 personer har mistet arbeidsplassene sine som følge av nedlegging av asylmottak. Dette kom fram i en rapport fra september 2017. Nå er tallet trolig enda høyere, sier Dag Ekelberg til NRK Sogn og Fjordane.

 2. Nyhet, Tall og fakta, Helse og velferd, Asylmottak og integrering kvalitet, helseogvelferd, asylmottak, Innvandring og integrering

  Økning i andelen innvandrere i jobb

  61 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2015 var i jobb eller utdanning ett år etter endt program.

 3. Nyhet, Helse og velferd, Asylmottak og integrering helseogvelferd, asylmottak, kvalitet, Innvandring og integrering

  -Integreringsmottak har positiv effekt

  Ny rapport viser at tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i integreringsmottak er positivt, og beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes.