NHO Service og Handel

Innhold

Her er de største endringene i ny læreplan for bygg- og anleggsteknikk

gruppebilde

Faglig råd fra venstre: Ingrid Gregersen (sekr. Udir), Anne Jensen NHO Service og Handel, Ola Ivar Eikebø, KS, Inge Rasmussen, Utdanningsforbundet, Marit Rødsjø Skolenes Landsforbund, Marie Slåen Granølen Fellesforbundet, Rune Berg Ys, Hege Skulstad Espe Fellesforbundet, Jørgen Leegaard BNL, Petter Høglund Utdanningsforbundet, Turid Borud KS og Terje Eikevold, MEF.

Grønt skifte og økt vekt på teknologi er viktige stikkord når NHO Service og Handel er engasjert i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA). Det jobbes nå med å sluttføre arbeidet med de nye læreplanene for bygg- og anleggsteknikk.

Faglig råd går nå igjennom 34 ulike lærerplaner for Vg2 og Vg3 for bygg og anleggsteknikk. Hensikten er å kvalitetssikre læreplanene slik at de dekker bedriftenes behov for faglært kompetanse. Målet med lærerplanene er reflekterer behovet for nødvendig kompetanse i næringen som blant annet faglig kompetanse, digitalkompetanse og kunnskap om klima og energi.

Etter dette arbeidet er fullført skal lærerplanene på høring 15. august 2020. Da har alle interesserte parter mulighet til å gi innspill på forslagene. Nye læreplaner vil bli fastsatt av myndighetene våren 2021.

Les mer om faglig råd her 

Dette er de største endringene i ny læreplan:

Grønt skifte i yrkesfagene

Bærekraftig utvikling har fått en sentral  plass i alle utdanningsprogrammene.  I yrkesfagene handler bærekraftig utvikling om at elevene skal lære å vurdere  materialer og kjemikaler, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er også viktige tema, som i større grad blir vektlagt i de nye læreplanene. 

Mer vekt på teknologi

Det elevene lærer må være relevant for arbeidslivet de møter. Ny teknologi får en stadig større plass, og det er viktig at elevene får solide fagkunnskaper om hvordan teknologisk utvikling påvirker gjennomføring av arbeidsoppdrag. D e må både lære om hvordan de kan bruke teknologien, og få forståelse for teknologiske utviklingen av fagområdet. 

Tidligere spesialisering   

Elevene vil få muligheten til å spesialisere seg tidligere. Utdanningsprogrammene er mer spesialiserte og rendyrkede sammenlignet medi dag. Det betyr at elevene på et tidligere tidspunkt vil lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet. 

I dag er utdanningsprogrammene mer sammensatt og inneholder flere ulike fag som nødvendigvis ikke passer inn i senere løp. Nå vil fagene være mer rendyrket og tilpasset de ulike utdanningsprogrammene det hører hjemme i.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt