Forsvaret vil samarbeide med din bedrift

Nyhet, Offentlige anskaffelser

Publisert

#205

Garnisonen i Porsanger. (Foto: Preben Aursand / Forsvaret)

Bli med på en serie med webinarer som gjør deg bedre til å levere varer og tjenester til Forsvaret. Anskaffelser for 1,5 milliarder ligger i potten.

Prosjekt Leverandørutvikling Forsvaret Porsangermoen ønsker velkommen til seminarer på nett. Dette vil være interessant for flere enn de som er i regionen.

Bakgrunn:

I forbindelse med etableringen av Finnmark Landforsvar bygger Forsvaret stort ut ved Porsangermoen de neste 5 årene. Det planlegges anskaffelser i størrelsesorden 1,5 milliarder. Både for regjeringen og regional politisk er det et sterkt ønske om at Forsvaret skal bidra til økt lokal verdiskaping. Dette betyr enorme muligheter for bedrifter i nord. Som leverandør har du her en mulighet til å bli med i nettverket og lære mer om anbudskonkurranser innen offentlige anskaffelser.

Forsvaret skal gjøre investeringer og innkjøp i tre ulike kategorier:

  • Proviant (eksempelvis klær, mat, forsyninger)
  • Transport (eksempelvis person, gods, tjenestereiser)
  • EAB (eksempelvis eiendom, bygg og anlegg)

I tillegg til anskaffelser direkte knyttet til utbyggingen på Porsangermoen gjør forsvaret en rekke andre anskaffelser (rammeavtaler, kontrakter etc.) på drift, vedlikehold, forsyninger, bekledning, reservedeler og tjenester etc. som kan være aktuell for leverandører i regionen. Troms- og Finnmark fylkeskommune og Sápmi Næringshage samarbeider med å mobilisere leverandører i regionen, gjennomføre aktuelle kompetansehevingstiltak samt oppfordre til samarbeid leverandørene imellom.

Gjennom nettverket og prosjektet vil det bli arrangert en rekke  webinar for leverandører som ønsker å heve sin kompetanse innen offentlige anskaffelser og finne mulige samarbeidspartnere.

Hovedtema for de neste webinarene er todelt:
  1. Bli bedre kjent med Forsvarsbygg og hvordan dem gjennomfører sine konkurranser! Fokus på bygg og anlegg, men også relevant for varer og tjenester
  2. Samarbeid mellom leverandører i anbudskonkurranser!

I samarbeid med Forsvarsbygg, NHO/NHO Arktis og Konkurransetilsynet gjennomføres følgende webinar i uke 48:

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gjort opptak av disse webinarene.
Påmelding er åpen frem til klokken 20 dagen før webinaret.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt