NHO Service og Handel

Innhold

Brev til Finansdepartementet om kontantløse busser

NHO Service mener det er viktig å holde fast i prinsippet om at sedler og mynt er lovlige og tvungne betalingsmiddel i Norge, og at busspassasjerer skal kunne få kjøpe billetter med kontanter.

Last ned publikasjon