NHO Service og Handel

Innhold

Mer enn 3 av 10 har ikke lovpålagt HMS-kort

adgangskort

Digitalisering skal nå reduserer faren for ulykker på byggeplasser (Foto: Infobric AS)

35 prosent av de ansatte i bygg- og anlegg mangler gyldig HMS-kort som er et lovpålagt krav.

Bekjemp svart økonomi

NHO Service og Handel og NAF/LO samarbeider om å bekjempe svart arbeid og skape økt sikkerhet.

Mer her

Bygg og anlegg, samt renholdbransjen, har i 10 år vært lovpålagt obligatorisk ID, HMS-kort. Kortet skal bidra til å redusere svart økonomi og gi bedre sikkerhet.

– Skremmende at det slurves med ordningen, sier markedsansvarlig Line Pedersen i en pressemelding fra Infobric AS, som er leverandør av sikkerhetssystemer.

Det innføres nå en maskinstyringsenheten som skal sørge for sikrest mulig bruk av maskinparken på byggeplasser. Dette sammen med HMS-kort (byggkortet) skal hindre at ufaglærte og andre uvedkommende får ta i bruk maskiner, heiser eller lifter.

Stor ulykkesfare

I bygg- og anleggsbransjen er det dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for en arbeidsulykke sammenliknet med andre næringer. Arbeidstilsynet registrerte i 2017 til sammen 27 arbeidsskadedødsfall i Norge. Sju av dødsulykkene var i byggenæringen.

– Fallulykker står for halvparten av ulykkene, men feil bruk av maskiner og utstyr bidrar også, sier Pedersen. Digitalisering av sikkerhetssystemet vil, i tillegg til å sikre maskinparken, gi bedre sikkerhet for mannskapet.

– Nå som hele byggherreforskriften har vært ute på høring, forventer vi at en korrigert versjon vil være klar på nyåret. Bransjen kan nok påregne hyppigere kontroller i fremtiden, avslutter hun i en pressemelding fra Infobric AS.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!