NHO Service og Handel

Innhold

6 tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

– Jeg frykter at selve fundamentet i det norske velferdssamfunnet kan forvitre, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Nå varsler hun sterkere lut for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten.

NHO og NHOs landsforeninger har blitt enige om en storsatsing mot arbeidslivskriminalitet. Slik krim raner samfunnet for 28 milliarder kroner årlig. Her er de seks viktigste tiltakene.

NHOs seks forslag

  • NHOs bransjer er i gang med, og vil ytterligere forsterke, målrettede tiltak som adresserer deres spesifikke utfordringer
  • Bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet krever myndighetenes koordinerte og prioriterte innsats. Særlig må A-krimsentrenes operative slagkraft styrkes og tilsyn baseres på risiko.
  • Det må lages en handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet
  • Private innkjøpere må ta et større ansvar gjennom å etterspørre virksomheter som ikke bryter regelverket i sine innkjøp. Næringslivsorganisasjonene vil hjelpe med dette arbeidet.
  • Offentlig innkjøpsmakt må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet i enda større grad, og praksis må være lik over hele landet.
  • NHO vil forplikte seg til å styrke det organiserte arbeidslivet og fremme et arbeidsliv preget av transparens, høye etiske krav til aktørene og trygge lønns- og arbeidsforhold.

Både myndighetene og næringslivet bør gjennomføre tiltak.

– For de aller fleste har vi et godt og velfungerende arbeidsliv, men over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert og krevende, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO-sjefen er krystallklar på at arbeidslivskriminaliteten er en trussel mot det gode arbeidslivet vi har i Norge. Mange av NHOs medlemsbedrifter opplever at de taper oppdrag i konkurranse med useriøse aktører. Resultatet er færre jobber. I følge NHOs økonomibarometer sier hver fjerde bedrift at arbeidslivskriminalitet er et hinder for nyansettelser.

Beregninger fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at vi går glipp av anslagsvis 28 milliarder kroner i tapte verdiskaping hvert år.

– De er tyver som stjeler fra fellesskapet. Dette er penger vi skulle brukt på b.la. sykehjemsplasser, veier og utdanning. Klarer vi å bekjempe arbeidslivskriminaliteten har det en stor gevinst for velferden i samfunnet vårt.

– Det er allerede gjort mye bra arbeid, men arbeidslivskriminaliteten finner stadig nye veier. Derfor trenger vi treffsikre virkemidler for å holde de kriminelle aktørene unna markedet, sier Kristin Skogen Lund.

NHO Service og Handel 

- NHO Service og Handel er meget engasjert i satsing mot arbeidskriminalitet og vil gå videre på den veien vi bla har bygget sammen med Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF), sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel. Viktige eksempler i kampen mot svart økonomi er godkjenningsordningen for renholdsbransjen, almenngjøring av tariffavtaler og ordningen "Revidert arbeidsgiver" for Bemanning og Rekruttering. Dette er tiltak for et mer seriøst arbeidsliv som er initiert av NHO Service og Handel i samarbeid med NAF/LO.

Se spørsmål og svar om krim (medlemstjeneste)

Se tiltaksplan

Se rapport:
Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!