Moxnes vil ha forbud mot medleverturnus

Publisert

Moksnes

Bjørnar Moksnes er leder av Rødt.

- Hensikten helliger alle midler for ytterste venstre fløy, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn i Dagbladet i dag om Rødts Bjørnar Moxnes som vil ha forbud mot medleverturnus.

Anne-Cecilie Kaltenborn er adm. dir i NHO Service og Handel. Innlegget er som følger
Forutsigbart fra Rødt - system og ideologi foran hensynet til brukerne. I sin iver etter å ramme privat sektor går Rødts Bjørnar Moxnes nå løs på medleverturnusen.

Det er en arbeidstidsordning som gjør det mulig å organisere arbeidstiden til beste for barn som har en barnevernsinstitusjon som sitt hjem.

Med medleverordningen lever den ansatte sammen med barna eller ungdommene på institusjonen. Dette har gitt dokumentert gode behandlingsresultater i form av økt stabilitet og kontinuitet for dem tjenestene er til for.

Medleverordningen kan sammenlignes med turnusordningene fra Nordsjøen. I praksis handler det om lange vakter over flere dager. Dette gir klare fordeler; barn og unge må forholde seg til færre personer, og ansatte har tid til aktiviteter som strekker seg over lengre tid.

Selvsagt er det ikke bare fordeler med denne typen langvakter, men hensynet til brukerne - de sårbare mottagerne av tjenestene - er det viktigste. Ordningen gir høy kvalitet, er innarbeidet og fungerer godt.

Nå hevder Moxnes at private leverandører av tjenester til barn og ungdom driver «rovdrift på ansatte». Han vil like godt fjerne hele ordningen. Hensikten helliger alle midler for ytterste venstre fløy.

Nå skal altså en godt fungerende turnusordning tilpasset brukernes behov fjernes slik at Rødt kan ramme private tjenesteleverandører. System og ideologi er viktigere enn hensynet til dem tjenestene er til for.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!