NHO Service og Handel

Innhold

Ekspertgruppe: Dette skal sikre at flere kommer i jobb

Nyhet, Arbeidsliv, Arbeid og inkludering

Publisert

#205

Professor og utvalgsleder, Steinar Holden. Foto: Skjermdump/regjeringen.no

Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie, mottar torsdag sysselsettingsutvalgets tiltaksforslag for økt sysselsetting. Ekspertgruppen foreslår flere tiltak som skal sikre at flere kommer i arbeid.

12. januar 2018 fikk sysselsettingsutvalget i oppdrag å analysere utviklingen i sysselsettingen og utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser (som for eksempel sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, arbeidsavklaringspenger o.l.) i Norge.

Ekspertgruppen, som ledes av professor Steinar Holden (UiO), foreslår i rapporten tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne og at færre får unødig stønadsforløp eller faller utenfor arbeidslivet.

De viktigste forslagene fra ekspertgruppen er:
  • En ny sykepengeordning.
  • En arbeidsorientert uføretrygd.
  • Redusert minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppføling.
  • Tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak.
  • Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre.

- Vår største utfordring som samfunn er utenforskapet, og vi har et felles ansvar for å prøve å løse det. Derfor er denne rapporten superviktig for oss alle, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

- I tillegg er det klart at sysselsettingen i Norge er helt avhengig av tjeneste- og handelssektoren, hvor 8 av 10 nordmenn jobber. Derfor er vi som jobber med denne sektoren glad for at utvalget har fokusert på tiltak som skal gi incentiver til arbeid – den såkalte arbeidslinja er holdt, legger hun til. 

- Fremtidsrettet og positivt 

- NHO deltar i "Rådet for et aldersvennlig Norge" som regjeringen har satt ned, og jeg synes det er fremtidsrettet og positivt at Holden-utvalget har sett på særskilte tiltak for å få utnyttet den arbeidskraften som de eldre i Norge vil representere fremover, sier Kaltenborn. 

Nå som rapporten er overlevert til arbeids- og sosialministeren, skal partene i arbeidslivet og fageksperter fortsette drøftingene med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle nye forslag. Denne delen skal være ferdig våren 2020. 

- Jeg ser frem til fase to av arbeidet, der også partene i arbeidslivet skal være med å drøfte ordningene og eventuelt komme med nye forslag, sier Kaltenborn. 

Her kan du lese hele rapporten.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!