Statsbudsjettet 2020

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

jensen

Finansminister SIv Jensen under fremleggelsen av statsbudsjettet 2020.

Det viktigste fra Statsbudsjettet 2020 sett fra NHO Service og Handel.

 

Kaltenborn og Bache-Mathiesen

Anne-Cecilie Kaltenborn (adm. dir). og Leif Bache-Mathiesen (fagsjef Handel) i NHO Service og Handel. (Foto: Baard Fiksdal).

350-kroners-grensen forsvinner - vil skape nye norske arbeidsplasser

- Det er svært gledelig at regjeringen endelig fjerner momsfritaket på nettimport under 350 kroner fra 1. april 2020. Dette vil skape nye, norske arbeidsplasser, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. Mer her 


- Fortsetter å sponse svensk dagligvarehandel

- Dette statsbudsjettet bidrar dessverre ikke til å dempe den massive grensehandelen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. Mer her

#205

NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Den særnorske skatten på arbeidende kapital

-Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge. Derfor hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Mer her
 

100 nye studieplasser i fagskolene

Regjeringen vil opprette 100 nye studieplasser i fagskolene. Studieplassene er tilpasset det å stå i jobb under studiene. For NHO Service og Handel er det viktig at  yrkesfaglig etterutdanning styrkes.

Regjeringen referer til NHOs kompetansebarometer for 2019, der det kommer frem at 60 prosent av bedriftene har behov for folk med yrkesfaglig kompetanse fra videregående og halvparten har behov for kompetanse på fagskolenivå. Fagskoleutdanning er en offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring.  Fagskolene tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor helse- og sosialfag, maritime og tekniske fag, grønne fag, kunstfag, kreative fag, merkantile fag, IKT-fag, og religiøse fag. Mer om saken

stien

Kenneth Stien er direktør Arbeid & Inkludering i NHO SH.

– Skuffende tiltaksbudsjett for personer med nedsatt arbeidsevne

Forslaget til statsbudsjettet innebærer en reduksjon på om lag 3000 tiltaksplasser sammenlignet med dagens nivå. – Det er overraskende at det ikke satses mer på arbeidsmarkedstiltak som kunne dempet den rekordstore veksten i antall uføretrygdede, sier direktør Kenneth Stien. Mer her

Norges får sitt første nasjonale ombud for eldre

Videreføring og styrking av tidligere satsing er hovedgrepene i Statsbudsjettet innen helse og omsorg. Nytt er etableringen av et eget eldreombud.

Furulund

Torbjørn Furulund er direktør for helse og velferd i NHO SH.

- Det er bra at regjeringen styrker kommunenes muligheter til å sikre nok kapasitet fremover innen omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Her trengs det også insentiver for mer offentlig/privat samarbeid for å løse de store omsorgsutfordringene fremover. Positivt at det etableres et eldreombud, med et nasjonalt mandat og som kan være en uavhengig stemme for eldre i hele landet, sier Torbjørn Furulund som er direktør for Helse og velferd i NHO SH.

Mer om saken

Etablerer Dagligvaretilsynet

For å overvåke konkurransen innen varehandel styrkes Konkurransetilsynet i statsbudsjettet med 10 millioner kroner for 2020. Det skal i tillegg etableres et eget dagligvaretilsyn med fem ansatte, lokalisert i Grenland. Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!