- Ap er blitt arrogante overfor næringslivet

Publisert

Adm dir i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn og Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt hvert sitt innlegg om utviklingen i arbeidslivet på et møte om bemanningsbransjen i regi av Fellesforbundet under Arendalsuka

Adm dir i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn og Ap-leder Jonas Gahr Støre ved en tidligere anledning.

- Det er ikke til å tro at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, i en tid da arbeidsplassene i private bedrifter er under massiv trussel, mener at det er disse bedriftene som er problemet for samfunnet vårt, skriver adm. dir. i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn i Dagbladet.

dagbladet

Faksimile Dagbladet 2/7 2020.

Kronikken fortsetter som følger:
ARROGANSEN OVERFOR det private næringsliv, og de behov som de dekker hver dag både for forbrukere og for kommuner og stat, er til å miste pusten av for oss som jobber med langsiktige norske bedrifter hver dag. Spørsmålet er hvor langsiktig Støre er her.
Sammen med Masud Gharahkhani går Støres Arbeiderparti til kamp mot markedet som leverandør til stat og kommune, og til angrep på «markedsmekanismer», som outsourcing, bestiller-utfører-modell, og konkurranseutsetting. «Vi skal bli kvitt idiotisk målstyring og rapportering», sier Gharahkhani.

Mener han at hvis det ikke hadde vært for «markedsmekanismene», ville det ikke vært behov for å rapportere?

Arrogansen som Arbeiderpartiet legger for dagen er urovekkende. I det samfunnet Garahkhani tegner opp, er det de offentlig ansatte som under vår alles «tillit» må få lov å definere hva som er bra, og man «må få slutt på rapportering».

VI ØNSKER HER å peke på det åpenbare: Arbeiderpartiet styrer mot en formynderstat der demokratiske funksjoner og innsyn forsvinner til fordel for allmektige offentlige instanser som skal slippe å måtte måle seg mot noen andre. All prat om åpenhet kan vi se bort fra.

Arrogansen overfor det som ikke er offentlig, er de siste ukene gitt stor plass i Arbeiderpartiet. Dugnaden er ferdig for deres del. Forrige uke leverte Støre et såkalt Dok-8 forslag på Stortinget sammen med andre stortingsrepresentanter fra Ap. Her forteller Støre at «det var samfunnets felles offentlige helsetjenester som stilte opp i forbindelse med coronakrisen».

HVA ER POENGET? At andre ikke stilte opp? At private sykehjem ikke behandlet covid-19-smitte? Med dette bygger han en sak mot det som ikke er offentlig, altså mot private aktører som sådan. Hvilke åpne dører er det Arbeiderpartiet ønsker å slå inn med dette?

Det er ingen - ingen - som har foreslått eller som endog ønsker at vi skal bygge ned det offentlig finansierte helsevesen. Heller ikke bedriftene som er medlem i NHO, og som leverer mange typer varer og tjenester til helse og omsorgsbehov, ønsker dette. Derimot ønsker de fortsatt å få lov å levere likeverdige helsetjenester der det er relevant, som det offentlige finansierer.

DETTE ER IKKE privatisering, dette er å bruke underleverandører, som er svært vanlig for det offentlige å bruke - eller har vært, i et Norge der man ikke velger en arrogant holdning overfor næringslivet. Bedrifter leverer som kjent et bredt spekter av varer og tjenester til stat og kommune - desinfeksjonssprit, munnbind, medisiner, sykesenger, legefrakker, ambulanser, sykehjem, hjemmesykepleie, osv.

OSS BEKJENT ER det kun tannlegetjenester i Norge som av helsetjenester er privatisert, hvilket betyr at bruk av tjenesten faktisk er styrt av lommeboka. Det samme gjelder ikke sykehjem, hjemmesykepleie sykesenger eller Fritt sykehusvalg: dette er likt tilgjengelig for alle, uansett om det er et AS eller et helseforetak eller en kommune som leverer på kravet. Arbeiderpartiet viser en ringeakt for arbeidet som gjøres i privat næringsliv som ligger fjernt fra partiets verdier da Stoltenberg satt i regjering. At de med dette også kaster over bord det som gir oss sammenligningsgrunnlag for å vurdere offentlige tjenester, bør skremme oss.

DETTE ER IKKE et steg fremover, dette er et steg tilbake til en lukket offentlig sektor som helst vil slippe innsyn og plagsomme sammenligninger med omverden. Dette er ikke langsiktig tenkning for et bærekraftig Norge, dette ligner på kortsiktig handling for å vinne allianser til venstre, i valget 2021.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt