NHO Service og Handel

Innhold

Høyres programforslag - bedre rettigheter og mer åpenhet

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

hjemme

Høyre vil programfeste en bytterett for eldre som bor på sykehjem eller mottar hjemmehjelpstjenester. Dersom du ikke er fornøyd med tilbudet bør du få rett til å bytte til noe bedre.

-Vi er glade for at Høyre løfter aldring og verdig eldreomsorg som viktig satsingsområde. Retten til selv å bestemme i eget liv er noe vi tar som en selvfølge fra vi er myndige. Bytteretten vil sikre at mennesker med omsorgsbehov i alderdommen ikke umyndiggjøres, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel. 

- Fritt brukervalg har allerede noen kommuner hatt i mange år innen hjemmebaserte tjenester, men må bli en grunnleggende rettighet tjenestetilbudet kommuner tilbyr innen helse og omsorgDet er bytteretten som er sentral, muligheten til å velge bort noe til fordel for noe bedre. Da er det naturlig at også eldre og deres pårørende får bytterett og kan velge bort helse og omsorgstjenester som de er misfornøyde medsier Kaltenborn.

Årlige rapporter om kvalitet 

I forslag til nytt partiprogram heter det også at partiet vil innføre lovkrav om at kommunestyret årlig skal behandle en rapport om tilstanden i helse- og omsorgstjenesten, der både brukerundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer og brukertilfredshet måles. 

- Dette har vi vært opptatt av lenge, i likhet med Forbrukerrådet. Vi trenger mer åpenhet om kommunenes eldreomsorg der kvalitetsindikatorer og undersøkelser blant brukere og pårørende må være en selvfølge i alle kommuner, sier Kaltenborn. 

Samarbeid med private 

Høyre vil også sørge for at offentlige aktører i størst mulig grad benytter eller søker løsninger på det private markedet fremfor å utvikle egne løsninger i konkurranse med private aktører. Partiet ønsker å ta i bruk innovasjonskraften blant gründere ved å legge til rette for økt samarbeid mellom oppstartselskaper og det offentlige.  

Fritt behandlingsvalg 

Høyre vil at informasjon om valgmuligheter og kvalitet på ulike tilbud skal være lett tilgjengelig for den enkelte innbygger og partiet vil gi pasientene mer valgfrihet gjennom å utvide ordningen fritt behandlingsvalg.  
 

FAKTA, FRITT BEHANDLINGSVALG 
  • Pasientrettighet innført i 2015 
  • Pasienter med behov for behandling i spesialisthelsetjenesten gis rett til å velge blant offentlige og godkjente private virksomheter. 
  • Helfo (Helsedirektoratets ytre etat) er ansvarlig for å godkjenne og følge opp de private virksomhetene som ønsker å bli leverandører med godkjenning.  
  • Pasientrettigheten er ikke avhengig av den enkelte pasients økonomi, og gir lik tilgang for alle.  

 Se mer om saken: Høyre lanserer forslag til nytt partiprogram 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt