NHO Service og Handel

Innhold

Ny krisepakke i Stortinget

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

løvebakken

Stortinget

Stortinget vedtok i dag en ny krisepakke. Det blir ikke redusert arbeidsgiverperiode til to dager, eller hjelp med merkostnader for bedrifter som må permittere.

Stortinget behandlet 23. februar regjeringens forslag til nye tiltak i møte med pandemien, etter innstilling fra finanskomiteen 19. februar.

Tap av varelager

Bedrifter vil få kompensasjon for store tap av varelagre i perioden fra november til februar. Utgifter til tapt varebeholdning kan tas inn i kompensasjonsordningen fra og med mars måned, med forbehold om at en slik endring blir godkjent av ESA.

I den grad det er praktisk mulig skal kostnader forbundet med kommunale eller statlige tilsyn vil kunne tas inn i kompensasjonsordningen fra mars, gitt godkjenning av ESA.

Tilskuddet til kommuner for å kompensere lokale virksomheter, som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene, økes med 500 millioner utover regjeringens forslag, til totalt 1 mrd. 

Hjelper små og mellomstore bedrifter

Stortinget gjør endringer i kompensasjonsordningen for å frigjøre midler til små og mellomstore bedrifter. Begrunnelsen er at større selskaper i større grad enn små har mulighet til å finansiere seg i lånemarkedene. Stortinget gir derfor regjeringen fullmakt til å redusere grensen for maksimal støtte per kalendermåned per bedrift med inntil 30 mill. kroner til 50 mill. kroner, og innslagspunktet for avkortning med inntil 10 mill. kroner til 20 mill. kroner.

Det ble ikke gjort justeringer i kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren.

Tilråding fra Finansdepartementet
Se også NHOs nettsak: Enighet om krisepakke

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt