NHO Service og Handel

Innhold

Norsk økonomi går godt enn så lenge

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

nordsjøen

NHOs kvartalsrapport "Økonomisk overblikk" for 3. kvartal 2019 tegner et bilde av Norge som med sin gode økonomiske utvikling er i utakt med verden rundt seg.

#205

Se rapporten (pdf)

Mørke skyer truer verdensøkonomien, og det er et spørsmål om tid hvor lenge Norge kan bli stående upåvirket. 

På tross av mer usikre tider og en oppbremsing i internasjonal økonomi, går det fremdeles godt i norsk økonomi enn så lenge. Handelskrigen mellom USA og Kina får skylden for stagnasjon i global vareproduksjon og handel mellom landene og Europa preges av usikkerhet rundt Brexit og en storstilt omstilling i bilindustrien.

Oppsiktsvekkende god

Norges gode økonomiske utvikling omtales i kvartalsrapporten som "oppsiktsvekkende god" i lys av at vi er en liten, åpen økonomi som i stor grad er avhengig av handel med utlandet. I første halvår 2019 mot tilsvarende periode 2018, steg Fastlands-BNP (BNP eksklusiv olje, gass og sjøfart) med + 2,5 % og det ble skapt 50 000 nye arbeidsplasser, noe som er langt over forventet. Antall ubesatte stillinger har økt og en stadig større andel av bedriftene melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Sammen med svak krone, høy oljepris og forholdsvis høy prisvekst er dette forhold som forklarer at Norges Bank valgte å sette opp renten til 1,5 prosent i september, noe som antas å være rentetoppen i denne omgang.

Som Næringslivets økonomibarometer viser ser mange norske bedrifter fremdeles lyst på fremtiden og flere av tjenestenæringene er blant de mest positive. Næringslivets økonomibarometer er med på å danne noe av grunnlaget for kvartalsrapporten.

Frem mot 2030

I kvartalsrapportens temakapittel presenteres resultatet av beregninger for norsk og internasjonal økonomi på mellomlang sikt (frem mot 2030). Funnene tyder på at de beste årene nå ligger bak oss og at veksten vil bli lavere fremover enn den har vært de siste ti-årene. Dette skyldes lavere vekst i befolkningen som er i arbeidsfør alder, lavere etterspørsel fra oljevirksomhet som igjen kan påvirke andre bransjer negativt og lavere vekst i produktiviteten. Allerede dette tiåret vil det bli et behov for at staten må knipe igjen pengesekken. Dette må møtes med flere i jobb, effektivisering, økte skatter eller en reduksjon i velferdstilbudet. Ikke minst vil en gradvis omstilling fra de høyproduktive arbeidsplassene i oljenæringen kreve at det skapes mange, nye gode jobber med høy verdiskapning i andre bransjer.

Se rapporten (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!