NHO Service og Handel

Innhold

Sterk optimisme i tjenestesektoren

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

høst

Fremtiden ser lys ut for tjenestesektoren (Foto: ColourBox.com)

Det er opp mot det høyeste målte nivået for bedrifter i NHO Service og Handel de siste åtte årene.

Næringslivets økonomibarometer kommer hvert kvartal og kartlegger 1.600 NHO-bedrifters syn på markedssituasjonen og utsiktene fremover. Svarene viser at det i det store bildet råder optimisme, men om man ser nærmere på de enkelte bransjene er situasjonen nyansert. Bedrifter som leverer tjenester er langt mer positive enn de innen varehandel.

Markedssituasjon

Markedssituasjonen oppleves samlet sett som svært god av bedriftene i NHO Service og Handel (NHOSH), med en score på 27. Dersom alle bedriftene hadde svart at markedssituasjonen var uendret ville scoren vært "0", dersom alle hadde svart "god" ville den vært + 100 og tilsvarende – 100 om alle hadde svart "dårlig".

Scoren på 27 er opp mot det høyest målte nivået for NHO Service og Handel de siste åtte årene.

Selv om begge viste næringer i figuren (inndelt etter SSBs standard næringsgruppering, SN) faller siste kvartal, er det tydelig at bedrifter innen såkalt "forretningsmessig tjenesteyting", oppfatter markedssituasjonen som langt bedre enn de som driver innen varehandel.

Varehandelen er i rask endring og for flere oppleves markedet dårligere enn tidligere, og utsiktene mer usikre. Utviklingen innen netthandel og kundenes krav til tilgjengelighet, rask levering og fleksibilitet innen digitale og fysiske butikker, gjør at det i større grad enn tidligere skilles ut vinnere og tapere. Både butikkhandel og (norsk) netthandel er inkludert i tallene.
Av andre næringer, som ikke vises i denne grafen, har såkalt "annen tjenesteyting" (herunder frisør og skjønnhetspleie) en score på 38 og helse og sosialtjenester på 27 og er med på å løfte utviklingen i NHOSHs score totalt.

høst

Markedsutsikter

Bedriftene innen varehandel ser mørkt på utviklingen i markedet fremover, og har en negativ score (på - 6). Det vil si at flertallet av bedriftene mener markedssituasjonen vil bli forverret, og flere av dem i 3. enn i 2. kvartal 2019. Utsiktene har imidlertid variert mye og varierer også gjennom året. I 3. kvartal 2018 hadde bedriftene innen varehandel en score på – 13, så bedriftene er altså mer optimistiske nå enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Innen "forretningsmessig tjenesteyting" og for NHOSH totalt oppleves også et fall i forventningene til fremtidig markedssituasjon. Nivåene er imidlertid på den positive siden og det er altså et flertall av bedriftene som mener markedet vil bli bedre det nærmeste året enn det er i dag.

Både for de viste bransjene og NHOSH totalt oppleves markedsutsiktene det nærmeste året dårligere enn dagens marked oppleves. Dette gjelder også for de fleste bransjene og for NHO totalt. Kan hende har dette noe å gjøre med handelskrig, økt usikkerhet og lavere forventet vekst ute i verden. Flertallet av bedrifter tror imidlertid på en bedret markedssituasjon fremover, og vi skal ikke lengre tilbake enn til 2015 før de langt fleste bedrifter hadde et negativt syn på fremtidens marked.

høst

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!