NHO Service og Handel

Innhold

200 kommuneanalyser

NHO Service har analysert 200 norske kommuner. Analysene viser hvor store ressurser som kan frigjøres ved å følge 'beste praksis'. Beste praksis tar utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive kommunene og prisnivået hos private leverandører. Analysene er basert på KOSTRA-tall fra 2014.

Telemark

805_Porsgrunn.pdf (1076 kB)

806_Skien.pdf (1073 kB)

807_Notodden.pdf (1076 kB)

814_Bamble.pdf (2268 kB)

815 Kragerø.pdf (2000 kb)

821_Bø.pdf (2263 kB)

826_Tinn.pdf (1071 kB)

 En velfungerende velferdsstat skal levere gode offentlige tjenester til sine borgere. Vi mener nøkkelen til velferdsstatens utfordringer ligger i styrket samarbeid mellom offentlig og privat sektor. NHO Service vil på vegne av bedrifter i tjenestesektoren synliggjøre gevinstene ved et tettere samarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor for å sikre bærekraftige velferdsløsninger. Vi ønsker et samarbeid for mer og bedre velferd i kommune-Norge.Kontaktperson:
Dag Ekelberg, næringspolitisk direktør i NHO Service
E-post: dag.ekelberg@nhoservice.no