NHO Service og Handel

Innhold

Lang vei tilbake for norsk økonomi

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

rapport

Bedriftene i NHO Service og Handel rammes på ulikt vis av koronakrisen. Noen bransjer har mistet og vil fortsette å miste, inntekter og arbeidsplasser. Andre er lite påvirket eller har opplevd økt omsetning som følge av krisen, viser Næringslivets økonomibarometer (NØB) som ble offentliggjort i dag.

#205

Se rapporten (PDF)

Næringslivets økonomibarometer (NØB), danner noe av grunnlaget for Økonomisk overblikk
NHOs kvartalsrapport Økonomisk overblikk 2/2020 viser at d
e verste økonomiske tilbakeslagene sannsynligvis ligger bak oss, men at det vil ta tid for økonomien å hente seg inn igjen. 
– Vi tror det blir tre tapte år. I Norge ser vi for oss at BNP er nesten tilbake først i fjerde kvartal 2022, sier NHOS sjefsøkonom Øystein Dørum. Mer her

- Rapporten bekrefter alvoret i krisen for våre bedrifter, og at mange bransjer sannsynligvis vil slite med effektene av krisen i lang tid, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.  

47 prosent er fornøyd

Bare 16 prosent av bedriftene i NHO Service og Handel sier at markedssituasjonen for øyeblikket er god. 47 prosent svarer at den er tilfredsstillende og 38 prosent at markedssituasjonen er dårlig. 

- Dette gir en overvekt av negative svar, og et mer negativt bilde av markedssituasjonen enn medlemmene har opplevd siden disse undersøkelsene startet i 2006. Konsekvensen er høy ledighet. Mange innen service vil miste jobben fordi vi er en arbeidstintensiv sektor, sier Kaltenborn.

I tilegg oppleves nå markedsutsiktene 6 – 12 måneder frem i tid som noe verre enn i 2015, da oljeprisen falt dramatisk og norsk økonomi ble rammet. 19 prosent av medlemmene i NHO Service og Handel svarer at de tror på et bedre marked om 6-12 måneder, 40 prosent tror situasjonen er uendret og 41 prosent tror situasjonen er verre. Dette gir en overvekt av negative svar også her. 

Markedsvurderingen varierer noe mellom de ulike næringene til medlemmene i NHO, men det er en overvekt av negative svar innenfor samtlige stornæringsområder, som industri, bygge- og anleggsvirksomhet og faglig og forretningsmessig tjenesteyting. I overnatting og servering oppgir 85 prosent av bedriftene at situasjonen er dårlig, og under 3 prosent at situasjonen er god. Bedriftene forventer også lavere lønnsomhet og investeringer fremover, varsler samtidig markert økning i antall oppsigelser. 

Noen hovedfunn:  
  • BNP for Fastlands-Norge anslagsvis vil falle med 6,5 prosent i år og øke med + 3,1 prosent neste år 
  • Arbeidsledigheten beregnes til å ende på 6,6 prosent i 2020, og avta til 5,5 prosent neste år 
  • Det vil ta minst tre år før verdensøkonomien kommer tilbake til nivået før krisen 

Se rapporten Økonomisk overblikk 2/2020

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt