Lansering av Tall og Trender: Fra pandemi til nye utfordringer

Fellesnevneren er normalisering etter pandemien, men også nye utfordringer knyttet til krigen i Europa. Dette var hovedbudskapet da NHO Service og Handel lanserte Tall og Trender 2022, den årlige gjennomgangen av våre bransjer.

Pandemien har rammet flere av bransjene i NHO Service og Handel hardt. Nedstenginger og smitteverntiltak har hindret mange i å gjøre det de både lever av og er gode på, særlig i 2020, men også i 2021. 

- Fellesnevneren for samtlige bransjer per nå, er normalisering etter pandemien. Samtidig ser vi nye utfordringer som krig i Europa, høye strømpriser, dyrt drivstoff og arbeidskraftmangel, inflasjon og økende renter er særlig fremtredende, saKnut Erik Rekdal, analyseansvarlig i NHO Service og Handel, under lanseringen av Tall og Trender 2022 15. juni.  

På vei tilbake etter "omikronknekken" 

Under pandemiårene 2020 og 2021, har utviklingen i bransjene fulgt smittebølgene. Ved minsket smitte og lette av restriksjoner i samfunnet, har det vært en relativt rask tendens mot normalisering, mens vi eksempelvis ved omikron opplevde en tydelig dupp i aktivitet og omsetning for de aller fleste av NHO Service og Handels bransjer.  

Kollektivpassasjerene i byene ble borte under pandemien, og bysentre opplevde sterk nedgang i antall besøkende. Publikum holdt seg i sitt nærmiljø der mange satt på hjemmekontor, og denne nedsatte befolkningsmobiliteten påvirket aktiviteten hos bransjene i NHO Service og Handel.  

At andelen reisende nå er nær 90 % av normalåret 2019, er en god indikator på utviklingen fremover. Dette ser vi også om vi ser på utvikling i antall flypassasjer. I mai lå antall passasjerer bare 10 % under tilsvarende periode for 2019 og flypassasjerer innenlands kun 1 prosent under 2019.  

På godt og vondt 

Stengte grenser førte til en sterk nedgang i grensehandel under pandemien. Dette førte til positiv utvikling for flere bransjer i Norge, noe Vinmonopolet er et godt eksempel på.  

Vinmonopolet hadde en kraftig salgsvekst under pandemien, men denne gikk raskt ned igjen ved fjerning av reiserestriksjoner og gjenåpnede grenser.  

- Vi kjøper ikke mindre alkohol nå enn i 2020 og 2021, men vi handler mer i tax-free og på dagsturer over grensen, og vi går igjen ut på byen, presiserte Rekdal.  

Bransjene i handel er nå på vei mot normalisering fra et markedsvolum som har vært høyere enn normalt. Dagligvarehandelen opplevde en sterk omsetningsøkning under pandemien, men ser nå en negativ vekst i takt med gjenåpningen. Dette gjelder også innen netthandel og mange andre handelsbransjer.  Drift og Service, derimot, ser en klar positiv utvikling. I motsetning til handel er bransjen her på vei mot normalisering fra et unormalt lavt nivå. Særlig aktører som leverer kantinetjenester, ble hardt rammet av nedstenging av skoler, kontor og så videre. Nå vender publikum tilbake.  

Ny hverdag 

Tall og Trender 2022-rapporten tar også for seg hva vår nye arbeidshverdag tenderer mot. Ifølge en undersøkelse gjort av Kantar, sier 42 % at hjemmekontor verken er mulig eller aktuelt. 32 % ønsker en kombinert løsning med hjemmekontor 1-3 dager i uken, mens en liten andel av de spurte ønsker hjemmekontor 4-5 dager i uken (6 %) eller hele tiden (3 %). 17 % rapporterer at de er ferdig med hjemmekontor for godt. 

Den nye hverdagen byr også på utfordringer, som nevnt innledningsvis. Antall ledige stillinger har passert 100 000 for første gang, og arbeidsledigheten er den laveste vi har sett på lang tid. For bransjene hos NHO Service og Handel, er det størst etterspørsel etter arbeidskraft innen forretningsmessig tjenesteyting og varehandel.  

I tillegg til høye lønnskostnader som følge av kamp om kvalifiserte ansatte, opplever flere av bransjene i organisasjonen også følgene av høye strømpriser og dyrt drivstoff. Dette preger den nye hverdagen, og hindrer muligheter for investering og ekspansjon.  

Se rapportene her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt