NHO Service og Handel

Innhold

#005

Tall og Trender 2020: NHO Service og Handel totalt

De viktigste tall og trendene for bransjene innen service og handel.

I Tall og Trender 2020 presenteres offentlig tilgjengelige tall, medlemstall og tall fra diverse tilgjengelige rapporter og analyser på et overordnet og et mer detaljert nivå per bransjeCovid-19-krisen kan endre mye for flere av bransjene og da tall for 2020 etter hvert lanseres, vil det vise hvordan krisen har påvirket dem.  

Innledning fra administrerende direktør i NHO Service og Handel

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Dette er NHO Service og Handel

NHO Service og Handel startet som en liten forening for renholdsbransjen i 1986 og har vokst til å bli den største arbeidsgiverorganisasjonen for private tjenester i Norge.

Vi er den nest største landsforeningen i NHO, har over 7000 virksomheter med 165.000 ansatte og nærmere 140 milliarder i omsetning i 2019. 

#005

NHO Service og Handel skal bidra til økt seriøsitet i arbeidslivet, økt inkludering og bærekraft, økt kompetanse og utvikling av bedre tjenester. NHO Service og Handel fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor våre næringer. Vi arbeider i tillegg med fagutvikling, næringspolitikk og yter juridisk og annen bistand til våre medlemmer.

Om Tall og Trender 2020

Hvordan er utviklingen i bransjen og hva er utfordringene? Dette er de vanligste spørsmålene vi får som organisasjon fra medlemmer, media, politikere, forvaltning og andre interesserte. Vi har derfor i flere år laget Statistikk og Trender på papir. Rapportene er i år oppgradert med nye elementer med navnet Tall og Trender 2020. Dette er webbaserte rapporter for de seks bransjene Bemanning og RekrutteringDrift og ServiceHelse og VelferdSikkerhet og BeredskapHandel, samt Frisør og Velvære.

Rapportene presenterer bransjene i tall og fakta og viser deres posisjon og utvikling i det norske markedet. Flere av bransjene er inndelt i ulike fagområder.

Det er egne kapitler om Covid-19-pandemien og de økonomiske konsekvensene som rammer næringslivet og samfunnet. Her er også avsnitt om hvordan bransjene kan tenkes å endres fremover som følge av krisen. Mange bedrifter blir påvirket negativt, men noen vil trolig oppleve nye muligheter og markeder.

Det er egne kapitler som tar for seg de viktigste næringspolitiske sakene for hver bransje.

Gå til Tall og Trender 2020.