NHO SH samlet 2021

Tall og fakta

De viktigste tall og trendene for bransjene innen service og handel.

I Tall og Trender 2022 presenteres offentlig tilgjengelige tall, medlemstall og tall fra ulike rapporter og analyser på et overordnet og et mer detaljert nivå per bransje.

Innledning

NHO Service og Handel startet som en liten forening for renholdsbransjen i 1986 og har vokst til å bli den største arbeidsgiverorganisasjonen for private tjenester i Norge. Vi er en av de to største landsforeningene i NHO, har over 7.300 virksomheter med 87.000 årsverk og over 144 milliarder i omsetning (2020) ​

NHO Service og Handel skal bidra til økt seriøsitet i arbeidslivet, økt inkludering og bærekraft, økt kompetanse og utvikling av bedre tjenester. NHO Service og Handel fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor våre næringer. Vi arbeider i tillegg med fagutvikling, næringspolitikk og yter juridisk og annen bistand til våre medlemmer.

 

Om Tall og Trender 2021

Hvordan er utviklingen i bransjen og hva er utfordringene? Dette er de vanligste spørsmålene vi får som organisasjon fra medlemmer, media, politikere, forvaltning og andre interesserte. Vi produserer derfor webbaserte rapporter for bransjene Bemanning og Rekruttering, Drift og Service, Helse og Velferd, Sikkerhet og Beredskap, Handel, samt Frisør og Velvære. Rapportene presenterer bransjene i tall og fakta og viser deres posisjon og utvikling i det norske markedet. Flere av bransjene er inndelt i ulike fagområder. ​

Det er egne kapitler om koronakrisen og de økonomiske konsekvensene som rammet næringslivet og samfunnet i 2020-21. Her er også avsnitt om hvordan bransjene kan tenkes å endres fremover som følge av krisen. Mange bedrifter blir påvirket negativt, men noen har opplevd nye muligheter og markeder. ​

Det er egne kapitler som tar for seg de viktigste næringspolitiske sakene for hver bransje.

Gå til Tall og Trender 2021.