NHO Service og Handel

Innhold

Angriper private asylmottak

#205

Klassekampen 31.05.2017

SV-politiker og generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin får svar på sine angrep på våre asylmottak i Klassekampen i dag.

Vårt innlegg i avisen er som følger
Som generalsekretær i Norsk Folkehjelp bør Henriette Westhrin være mer opptatt av å utvikle sin egen organisasjon enn å anklage konkurrenter for dårlig kvalitet.

Under overskriften "Stadig færre ideelle mottak" i Klassekampen (19.05) skaper Henriette Westhrin et feil bilde av bransjen.

Mottaksbransjen har i mange år måttet leve med ekstrem uforutsigbarhet og krevende økonomiske rammer. Likevel har man fått til god faglig utvikling. Det skyldes særlig at erfarne driftsoperatører samarbeidet godt med oppdragsgiver UDI om kvalitetsutvikling og verdige forhold.

I bransjesammenslutninger har ideelle, kommunale og private utviklet god tillit og oppnådd viktige resultater. Eksempelvis viser tall fra NHO Service en positiv utvikling innen brannsikkerhet. Brannhyppighet i mottak er nå nede på samme nivå som for privatboliger. 

Dessverre er SV-politikeren Westhrin mer opptatt av å skåre politiske poeng hos egen heiagjeng enn å videreføre det tillitsbaserte bransjearbeidet til beste for beboere i mottak. Venstresiden og norsk fagbevegelse har over lang tid brukt ressurser på å sverte og mistenkeliggjøre private leverandører innen helse og velferd. Retorikken er hard og maler frem karikerte bilder av kolleger i privat virksomhet. De blir fremstilt som grådige, snyltere, kyniske og uetiske mennesker. Dette er politisk propaganda uten forankring i virkeligheten.

Norsk Folkehjelp har i mange år vært en av de tre største driftsoperatører i Norge. I anbudskonkurranser har de konkurrert meget aggressivt på pris blant annet på transittmottak. Nå bygges asylmottak ned i stor stil og mange driftsoperatører rammes hardt. Mange små aktører er allerede ute av bransjen. Det betyr at privatpersoner som har satset egne penger for å bidra på dette viktige fagfeltet sitter igjen med tap. Norsk Folkehjelp er nok blant de som tåler nedbyggingen best. Med store overskudd i 2016 og med Fagforbundet i ryggen som eier er det nok mulig å jobbe seg gjennom magre år.

NHO Service støtter tanken om et mangfold av leverandører og registrerer at kommunale driftsoperatører vinner frem i de pågående nedbyggingstider.  Vi støtter også tanken om vektlegging av kvalitetselementer ved utvelgelse av nedleggingskandidater. Men da må kvalitetskriteriene være forhåndsdefinerte, objektive og tydelige. Det nærmeste vi kommer slike kriterier i dag er antall pålegg gitt av UDI og andre myndigheter ved tilsyn. Vi har gått gjennom alle tilgjengelige rapporter fra UDIs tilsyn i 2016. De viser at gjennomsnittet for de syv tilsyn som ble utført på ideelle driftsoperatørers asylmottak ligger litt høyere enn gjennomsnittet for samtlige 89 tilsyn. Etter dette kriteriet er det altså ikke korrekt at ideelle driver bedre enn private.

Westhrin innfører et nytt kvalitetskriterium og mener at de ideelle er "flinkare til å seie frå når ting ikkje er på stell". Men dette kan hun umulig ha oversikt over. Igjen blir det retoriske lettvintheter som spiller på myter om at ideelle har et annet type engasjement og har mer hjertevarme enn andre aktører.

Norsk folkehjelp er en erfaren, dyktig og engasjert driftsoperatør som alltid har prioritert bransjearbeid og kvalitetsutvikling høyt. Vi håper Westhrin ser verdien av å fortsette den linjen og vil gjøre seg bedre kjent med fagfeltet før hun skyter fra hofta og kritiserer sine konkurrenter.

Innlegget er signert Maria Reklev, fagsjef i NHO Service og
Olav Strand leder av nettverket for asylmottak i NHO Service

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!