NHO Service og Handel

Innhold

Økning i andelen innvandrere i jobb

#205

Fra et av Heros mottak (Foto. Hero)

61 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2015 var i jobb eller utdanning ett år etter endt program.

Om statistikken

SSB tar for seg introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Statistikken omfatter mottakere av introduksjonsstønad med opplysninger om innhold i deres introduksjonsprogram og status i programmet ved utgangen av året. Tidligere deltakere omfatter de som har avsluttet eller avbrutt programmet. Deres status på arbeidsmarkedet og i utdanning følges i fem år.

Mer her

Til sammenligning var 58 prosent av deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2014 i arbeid og/eller utdanning ett år senere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den nasjonal målsettingen har siden 2010 vært at minst 70 prosent av deltakerne skal være i arbeid eller under utdanning ett år etter endt program.

Næringslivet vil sette flyktninger i arbeid

Hero Norge, NHO Service og Handel, Fagforbundet og Stavanger kommune gjennomførte i høst en undersøkelse som viste at 67 prosent av de spurte bedriftene har ansatt arbeidere av en annen kulturell bakgrunn. Samtidig mener 54 prosent at arbeidsgivere i enda større grad må involveres i arbeidet med å øke sysselsettingsgraden blant innvandrere. I undersøkelsen kommer det også fram at 41 prosent av bedriftene ville ansatt flere med innvandrerbakgrunn, mens 37 prosent er usikre.

– Bedriftene føler et samfunnsansvar hva gjelder å inkludere innvandrere, men ansetter også fordi de trenger ekstra arbeidskraft, sier Lasse Tenden seniorrådgiver i  NHO Service og Handel.

Se undersøkelsen her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!